Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí, printových, elektronických a internetových médií o významných aktivitách zahraničnej politiky SR, návštevách predstaviteľov ministerstva v zahraničí, návštevách zahraničných predstaviteľov na Slovensku a stanoviskách k udalostiam vo svete. Rezort je nápomocný pri zabezpečovaní publicity zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta SR, Úradu vlády SR a ústredných orgánov štátnej správy SR v zahraničných médiách prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí.
 

Kontakt


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Tlačový odbor
ul. Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Email: tlac@mzv.sk

 

Riaditeľ Tlačového odboru
Juraj Tomaga
Mobil: +421 917 660 099
E-mail: juraj.tomaga@mzv.sk


Hovorca
Boris Gandel
E-mail: boris.gandel@mzv.sk
Telefón: +42125978 3010, +421 906073010
Mobil: +421 917 660 065
 

Dátum poslednej aktualizácie: 14.2.2019 Dátum vytvorenia: 3.8.2015