Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:27:56.879 Dátum vytvorenia: Wed Apr 14 00:00:00 CEST 2010