Procesné práva v trestnom konaní

Procesné práva podozrivých a obvinených osôb sú zakotvené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aplikovať aj na konania v Spojenom kráľovstve nezávisle od ich vystúpenia z EÚ. 

 

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody by nemalo mať, aj s ohľadom na viazanosť Spojeného kráľovstva Európskym dohovorom na ľudské práva, zásadný vplyv na rozsah procesných práv v trestnom konaní oproti súčasnosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019