Úradné hodiny pre verejnosť

Podateľňa ministerstva - úradné hodiny pre verejnosť

pondelok 7,30 hod. – 15,30 hod.
utorok 7,30 hod. – 15,30 hod.
streda 7,30 hod. – 15,30 hod.
štvrtok 7,30 hod. – 15,30 hod.
piatok 7,30 hod. – 15,30 hod.
 

Pracovisko overovania dokladov (Pražská 7, Bratislava) - úradné hodiny pre verejnosť

pondelok 8.00 hod. - 15.00 hod
streda 8.00 hod. - 18.00 hod.
štvrtok 8.00 hod. - 12.00 hod