Konzulárny úrad v Perthe

Austrália Krajina: Austrália Konzul: Pavol Faix Otvorený: ...

Guinejská republika

Rozhodnutie Rady 2010/638/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike v znení pozmeňujúcich právnych aktov:   ...

Moldavsko

​ Rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP z 27. septembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky v znení...

Burundi

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi (Ú. v. EÚ L 257, 2.10.2015)   v znení...

Stredoafrická republika

Rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike v znení pozmeňujúcich právnych aktov: ...

Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Záverečný účet ministerstva za rok 2011