Obchodné právo

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ prinesie do oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností ďalekosiahle dôsledky, pretože jeho momentom sa prestane uplatňovať sloboda usadiť sa, ktorá je základom práva obchodných spoločností v EÚ. Úprava obchodných spoločností obsiahnutá v nariadeniach zanikne vystúpením Spojeného kráľovstva. Právo obchodných spoločností upravené smernicami EÚ bude v Spojenom kráľovstve zrejme postupne menené.

 

Postavenie britských občanov resp. osôb s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve pri podnikateľskej činnosti uskutočňovanej v SR sa Brexitom nezmení. Súčasná formulácia podmienok podnikania zahraničných osôb v SR je založená na formálnej reciprocite. Náš zákon však môže uložiť v niektorých prípadoch prísnejšie podmienky. Deje sa tak napríklad pri vyžadovaní povinného zápisu zahraničných osôb do Obchodného registra. Výnimkou sú však nielen osoby s bydliskom a sídlom v EÚ štátoch, ale i v štátoch OECD,  medzi ktoré patrí i Spojené kráľovstvo. Postavenie Spojeného kráľovstva sa tak v tejto otázke nezmení, prejde iba zo skupiny EÚ štátov do skupiny OECD štátov.

 
 • Založenie obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky
  - Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny. 

 • Zlúčenia a splynutia (fúzie) obchodných spoločností 
  - Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.   

 • Zrušenie obchodnej spoločnosti
  - Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

 • Obchodné registre 
  - Projekt prepojenia obchodných registrov bude fungovať naďalej avšak bez účasti Spojeného kráľovstva. 

 • Európske právne formy obchodných spoločností
  - Úprava obsiahnutá v nariadeniach zanikne a transformácia spoločností na britské spoločnosti bude upravovať vnútroštátna právna úprava Spojeného kráľovstva. 

 • Úroky z omeškania v obchodných transakciách
  Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

 • Obchodné tajomstvo
  - Úprava je založená na smernici EÚ, zachovanie tejto úpravy po brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019