Často kladené otázky podnikateľov

 

Nadväzovanie nových obchodných vzťahov

Na koho sa mám obrátiť, ak chcem získať obchodný kontakt v zahraničí?

Detailné informácie Vám poskytne Podnikateľské centrum MZVaEZ, ktoré poskytuje informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

 

Vývoz tovarov a služieb

Aké obmedzenia platia pre vývoz licenčného softvéru do krajín EU?

Tým že Slovenská republika súčasťou európskeho hospodárskeho priestoru, nie je vývoz softvéru regulovaný legislatívou SR, ani ostatných krajín EÚ

 

Aké obmedzenia platia pre vývoz živých zvierat do krajín EÚ?

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka vývozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 14.11.2016 Dátum vytvorenia: 29.11.2015