Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Назад

Bratislava – spustenie ďalšieho programu NFM

Bratislava – spustenie ďalšieho programu NFM

31.10.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

 

V rámci programu Sociálny dialóg-dôstojná práca v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021 sa na projekty v 13 krajinách preinvestuje 13 milónov EUR. SR bude môcť čerpať 564 540 EUR. V minulom programovom období 2009-2014 bolo zrealizovaných celkovo 52 projektov, z toho 6 na Slovensku. Na otváracom podujatí 25. októbra 2018 za účasti predstaviteľov Úradu finančného mechanizmu z Bruselu, nórskej organizácie Innovation Norway ako správcu programu a slovenských a nórskych organizácií boli predstavené ciele programu, ktorými sú posilnená tripartitná spolupráca medzi organizáciami zamestnávateľov, odbormi a verejnými orgánmi a podpora dôstojnej práce. Prijímateľmi grantov môžu byť  partneri ako zamestnávateľské organizácie, či verejné inštitúcie a organizácie v oblasti sociálnej práce a tripartitného dialógu. Prvé výzvy budú vyhlásené na prelome novembra a decembra 2018 s možnosťou predloženia projektov do februára 2019. Minimálna výška grantu je 50.000 EUR, maximálna 100.000 EUR. Detailnejšie informácie: www.innovasjonnorge.no/DecentWork