Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Назад

Podpora projektov v rámci verejnej správy

Podpora projektov v rámci verejnej správy

20.11.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

V rámci prezentačných aktivít SHSP súvisiacich s ekonomickou dimenziou zahraničnej politiky  boli  pre študentov fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach formou prednášky a následnej neformálnej diskusie odprezentované informácie o možnostiach využívania širokej škály grantov, grantových schém, fondov, finančných mechanizmov a programov medzinárodnej spolupráce, ktoré predstavujú v súčasnosti významný zdroj hlavného alebo dodatkového financovania na realizáciu širokého spektra projektov v rôznych oblastiach života spoločnosti a rôzneho zamerania vo verejnej správe.

 

Súčasťou podujatia bola diskusia aj zo zamestnancami a projektovými manažérmi školy. Na univerzite študuje v súčasnosti aj veľké množstvo ukrajinských študentov. Pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou je v rámci grantov EHP a Nórska v programovom období v súčasnosti aktuálne určený program Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca.

 

Na projekty, ktoré sú zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými subjektmi v oblastiach dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšeniu integrity a zodpovednosti verejnej správy je alokovaných 8,5 mil. EUR. Správcom programu je Úrad vlády SR a granty, kde sa nevyžaduje spolufinancovanie, sú vo výške od 50 000 do 200 000 EUR v malej grantovej schéme, od 200 000 do 1 mil. EUR vo veľkej výzve a do 5.000 EUR na cestovné granty na uľahčenie návštev a stretnutí. Súčasne sa uskutočnilo k problematike programom cezhraničnej spolupráce aj prezentačné podujatie pre zástupcov miestnej a školskej samosprávy obce Margecany.

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Facebooku