Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Назад

Výzva UNDP na predkladanie projektov - Slovak Challenge Fund

Výzva UNDP na predkladanie projektov - Slovak Challenge Fund

26.2.2020 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Dňa 25.februára 2020 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Slovak Challenge Fund, ktorý vznikol v spolupráci s UNDP. 
Cieľom Slovak Challenge Fund je uľahčiť prenos slovenského know-how a inovatívnych riešení, ktoré adresujú rozvojové výzvy v partnerských krajinách a prispievajú tak k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).

Do výzvy sa môžu zapojiť žiadatelia, ktorí sú registrovaní ako slovenský podnikateľský subjekt. Podmienkou je zapojenie lokálnych partnerov, s cieľom zabezpečiť udržateľnosť riešení v miestnych podmienkach a podporovať budovanie kapacít. Oprávnené miesta realizácie projektov sú Severné Macedónsko alebo Moldavská republika. Maximálne dĺžka implementácie je 12 mesiacov. 

Všetky informácie o podmienkach dotácie sú dostupné na https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=63751.