Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Назад

Zoznam úspešných žiadateľov o podporu v rámci mikrograntovej výzvy pre Moldavskú republiku na rok 2019

Zoznam úspešných žiadateľov o podporu v rámci mikrograntovej výzvy pre Moldavskú republiku na rok 2019

29.4.2019 | Ekonomické správy | Oficiálna rozvojová pomoc | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Moldavsko

Voda a sanitácia:

1. Providing the Rural Clinic with Hot Water Supply and Heating; Bližný Hutor (TD) - 9 858 EUR
2. Ensuring Hygiene and Sanitation Conditions at Nursery Kindergarten No. 27, the Balti Municipality; Mestský úrad Balti – 9 975 EUR
3. Reconstruction of the Sewage and Water System at Kindergarten No. 1, Causeni; Mestský úrad Causeni – 9 981 EUR
4. Modern Sanitary Blocks; Gymnazium "Vasile Anestiade" Sarateni Vechi – 9 957 EUR
 
Podpora malých a stredných podnikov:
5. Digital Infrastructure for Rural Social Enterpreneurship; celé Moldavsko/ Občianske združenie - Informačné a zdrojové centrum "ProBono" – 9 850 EUR
6. We Go Organic; Kláštor Zabriceni – 10 000 EUR
 
Zdravotnícke a sociálne projekty:
7. Social House; Mestský úrad Tvardica – 10 000 EUR (relevantné aj s druhou kategóriou projektov) 
8. Taking Control Over Diabetes; Gagauzsko/Homecare Association – 9 645 EUR 
9. Close to Children (Sociálne centrum pre matky); NGO Giving Hope Ceadir Lunga – 9 164 EUR
 
Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní zastupiteľským úradom po definitívnom schválení dotácie od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
 
ZÚ Kišiňov touto cestou ďakuje všetkým záujemcom za ich projektové návrhy a oznamuje, že kvôli väčšiemu množstvu prijatých žiadostí nebude osobne kontaktovať neúspešných žiadateľov.