Ekonomické správy

Назад

Veľtrhu INTERTOOL vo Viedni

Veľtrhu INTERTOOL vo Viedni

21.1.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko

Veľvyslanectvo SR vo Viedni, Bratislavská regionálna komora SOPK,  a SVT, s.r.o. ako realizátor expozície, Vám ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni v dňoch 12. až 15. mája 2020. Veľtrh je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky.

Hlavné komoditné zameranie:

-obrábacia technika, výroba foriem a nástrojov, priemyslový softvér, technológie povrchových úprav, skladovacia technika, energetika a elektrotechnika, transfer priemyselných technológii, automatizačná a meracia technika, klimatizačné a chladiace zariadenia, skladovanie a logistika.

Vystavovateľ bude mať možnosť okrem svojich výrobkov prezentovať aj svoje technologické možnosti a ponúkať voľné kapacity na kooperačnú spoluprácu pre zahraničné firmy. Veľtrh sa koná len každé dva roky a v roku 2018 sa na výstave zúčastnilo 281 vystavovateľov a videlo ho vyše 21 tisíc návštevníkov.

Pre účastníka v spoločnom stánku sa ponúka výstavný priestor min. 5 m², (presne 6,25m²), spoločné technické priestory a podporný servis pri rokovaniach. Účastnícky poplatok je 2 490 EUR bez 20% DPH.

Bližšie informácie a formulár prihlášky, situácia haly, nákres stánku Vám pošleme na vyžiadanie.
Prihlasovanie do: 30.1.2020
http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2019120201

Informácie o výstave poskytne Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247, email: ivana.kondasova@sopk.sk

https://www.facebook.com/EkonomickaDiplomaciaSR/?ref=bookmarks