Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

19.11.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel; Rada pre všeobecné záležitosti
20.11.2019
13:00
Diskusia so študentmi Gymnázia P.J.Šafárika Rožňava
20.11.2019
15:00
Výjazdové rokovanie vlády SR v Rožňave
21.11.2019
08:00
Diskusia so študentmi Spojenej školy Modrý kameň
21.11.2019
10:00
Výjazdové rokovanie vlády vo Veľkom Krtíši
22.11.2019
13:30
Stretnutie so zástupcami európskych inštitúcií k návrhu osnov týkajúcich sa problematiky EÚ pre základné a stredné školy
22.11.2019
15:00
Prijatie delegácie Európskej komisie proti rasizmu a intolerancií

Štátny tajomník Lukáš Parízek