Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
-
-
10.09.1919 Zmluva medzi Československou republikou a Rakúskou republikou o úprave právnych pomerov na štátnej hranici opísanej v čl. 27 bod 6 Mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými s Rakúskom, podpísanej v Saint Germain in Laye dňa 10. septembra 1919 /Hraničný štatút/ v znení Zmluvy o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto Dohoda týka rakúsko-slovenskej hranice
04.08.1921 Dohoda medzi Československom a Veľkou Britániou o o vývoze ópia a podobných drog z Veľkej Británie do Československej republiky uzavretá výmenou nót, (21.3./4.8.1921)
07.10.1922 Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Republikou Lotyšsko
20.01.1923 Obchodná zmluva medzi Republikou československou a Holandskom a Protokol
30.01.1923 Dohoda medzi Československou republikou a Veľkou Britániou o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi Československou republikou a Veľkou Britániou týkajúcej sa vzoriek obchodných cestujúcich (uzavretá výmenou nót)
31.01.1923 Dohoda medzi Československou republikou a Veľkou Britániou týkajúca sa vzoriek obchodných cestujúcich (Dohoda o prístupe niektorých britských domínií k Dohode - výmena nót, Londýn, 19.12.1923/2.1.1924/ (ČSSR - India)
02.01.1924 Dohoda o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi ČSR a Veľkou Britániou týkajúca sa vzoriek obchodných cestujúcich zo dňa 31. januára l923 (výmena nót, l9.l2.l923/2.1.l924) (ČSSR - Nový Zéland)
30.06.1924 Zmluva o výmene poštových poukážok medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými
   1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>