Aktuality

Назад

L. Parízek ocenil študentov za ich práce venované téme rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

L. Parízek ocenil študentov za ich práce venované téme rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

20.2.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Oficiálna rozvojová pomoc | Humanitárna pomoc

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek odovzdal dnes (20. februára) ceny 3 študentom vysokých škôl, ktorí vyhrali súťaž o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci.

 

Prvý ročník súťaže vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v septembri minulého roka. Jej cieľom je osloviť slovenských študentov univerzít a vysokých škôl v SR i v zahraničí a motivovať ich k hlbšiemu záujmu o rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc a ku kritickému skúmaniu tejto problematiky. Zároveň však môžu študenti touto cestou poskytnúť SAMRS a MZVEZ SR cenné podnety mladých ľudí o veľmi špecifickej téme. „Vo svojich prácach prinášate konkrétne nápady a návody ako riešiť problémy klimatických zmien a migrácie. Prichádzate s inovatívnymi metódami riešenia aj s pomocou SlovakAid,“ ocenil práce výhercov L. Parízek, ktorými sú Lucia Valachová, Alexandra Tóthová a Tomáš Dilong.

 

Odmenou pre výhercov súťaže sú štvortýždňové stáže na Veľvyslanectve SR v Nairobi v Keni, na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vo Švajčiarsku a v New Yorku v USA. Ceny sú financované z rozpočtu SAMRS.

L. Parízek odovzdal jednu z cien – stáž na Zastupiteľskom úrade SR v Nairobi – jednému z výhercov. L. Parízek odovzdal jednu z cien – stáž na Zastupiteľskom úrade SR v Nairobi – jednému z výhercov.