Aktuality

Назад

Podpora v oblasti manažmentu elektro a pre životné prostredie škodlivého odpadu

Podpora v oblasti manažmentu elektro a pre životné prostredie škodlivého odpadu

30.1.2020 | Oficiálna rozvojová pomoc | Moldavsko

V Kišiňove sa 29. januára 2020 uskutočnil otvárací seminár k rozvojovému projektu pod názvom Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve. Cieľom projektu je dohliadať na implementáciu a presadzovanie regulačného rámca moldavského zákona o odpadoch, ktorý zahŕňa niekoľko kľúčových smerníc a nariadení Európskej únie o spracovaní a nakladaní s elektroodpadom a nebezpečnými komponentami. 

 

Zároveň projekt podporuje budovanie odborných kapacít Agentúry pre ochranu pred znečistením a inšpektorov životného prostredia v podobe školení od slovenských expertov, či študijnej návštevy v príslušných inštitúciách na Slovensku. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove zastupoval rozvojový diplomat veľvyslanectva Maroš Kramár.