Aktuality

Назад

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sa zaradila medzi najkvalitnejšie rozvojové agentúry EÚ

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sa zaradila medzi najkvalitnejšie rozvojové agentúry EÚ

21.1.2020 | Oficiálna rozvojová pomoc | Prezentácia Slovenska v zahraničí | SR v medzinárodných organizáciách

Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) sa podarilo prejsť náročným procesom auditu Európskej komisie (EK), ktorého výsledkom je oprávnenie realizovať delegovanú spoluprácu Európskej únie, v oblasti rozvojovej pomoci.

 

Audit potvrdil, že SAMRS dokáže zabezpečiť pri čerpaní zdrojov EÚ ochranu jej finančných záujmov. Pozitívne hodnotenie bolo SAMRS udelené vo všetkých štyroch posudzovaných oblastiach - granty, systém internej kontroly, systém účtovníctva a nezávislý externý audit.

 

Z trinástich krajín, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004, majú takéto oprávnenie iba tri: Česko, Litva a od januára 2020 aj Slovensko.

 

SAMRS zároveň získala aj certifikát manažmentu kvality ISO 9001, udeľovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu.