Aktuality

Назад

Spoločná monitorovacia misia rozvojových pracovníkov členských krajín EÚ v provincii Kisumu

Spoločná monitorovacia misia rozvojových pracovníkov členských krajín EÚ v provincii Kisumu

10.3.2020 | Oficiálna rozvojová pomoc

V dňoch 27. - 28. februára 2020 sa uskutočnila spoločná monitorovacia misia rozvojových pracovníkov členských krajín Európskej únie (EÚ) akreditovaných v Keni. Pracovná cesta bola organizovaná pod záštitou Delegácie EÚ v Nairobi a cieľom bolo monitorovať prebiehajúce rozvojové projekty členských krajín EÚ, Európskej komisie a Európskej investičnej banky v provincii Kisumu.

 

Po príchode do Kisumu bola delegácia prijatá u zástupcu guvernéra, ktorý privítal zúčastnených a bližšie predstavil provinciu. Kraj má rozmanitý ekonomický potenciál, nachádza sa na brehu jazera Viktória, ktoré vytvára podmienky pre rybárske odvetvie. Poľnohospodárstvo je ďalšou dôležitou oblasťou. Pestuje sa tu najmä ryža, bavlna a cukrová trstina, ktorou sa zásobujú tri cukrovary, nachádzajúce sa priamo v provincii. Mesto Kisumu bolo založené ako centrum pre železničnú dopravu. Jazero Viktória prostredníctvom lodnej dopravy spája Kisumu nielen s ďalšími provinciami pri jazere, ale aj s krajinami Tanzánia a Uganda.

 

Súčasťou programu bolo aj rokovanie s predstaviteľmi Lake Region Economic Bloc. Organizácia predstavuje zoskupenie 10 provincií jazerného regiónu (Bungoma, Busia, Homa Bay, Kakamega, Kisii, Kisumu, Migori, Nyamira, Siaya and Vihiga), ktorá bola vytvorená na podporu rozvoja, a to najmä v oblasti poľnohospodárstva a cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva a infraštruktúry. V najbližšom období sa organizácia plánuje zamerať najmä na modernizáciu lodnej a železničnej dopravy, budovanie cestnej dopravy a prijatie opatrení na zmiernenie znečistenia Viktóriinho jazera.

 

V rámci pracovného programu navštívili rozvojoví pracovníci nasledujúce projekty:

  • Centrum Dunga Ecotourism, ktoré bolo založené s cieľom zapojiť miestnu komunitu do ochrany životného prostredia a zvýšiť počet turistov v tejto lokalite.
  • Projekt integrovaného rozvoja miest, ktorý je zameraný na zlepšenie životných podmienok obyvateľov Kisumu prostredníctvom obnovy verejnej infraštruktúry (školy, zdravotné strediská, sociálne strediská, cesty, nakladanie s pevným odpadom).
  • Rehabilitácia a rozšírenie kanalizačného systému, výstavba novej čistiarne odpadových vôd, rozšírenie vodnej siete v meste, vrátane neformálnych osád a mestských centier, zriadenie systému monitorovania kvality vôd jazera Viktória.
  • Zdravotnícke centrum zamerané na starostlivosť o mladé matky, HIV pacientov najmä zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
  • Projekt zameraný na zlepšenie poskytovania justičných služieb a alternatívne využívanie problematickej mládeže.