Reprezentatívny prieskum verejnej mienky k „značke Slovensko“

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky bol realizovaný agentúrou Focus pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na reprezentatívnej vzorke (v kategórii pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj) 1010 respondentov v termíne zberu dát 27. 1. – 3. 2. 2015.

 

Hlavné závery prieskumu:

1) Názor na to, či má Slovensko investovať prostriedky do vytvorenia vlastnej značky:

 • Drvivá väčšina respondentov (83 %) súhlasí so stratégiou, aby Slovensko investovalo prostriedky do vytvorenia vlastnej značky vďaka ktorej by bolo rozpoznateľné vo svetovej konkurencii.
 • Až 53% respondentov si nevedelo spomenúť na žiaden článok, reklamu, propagačný film o Slovensku, o slovenskom meste alebo o niektorej osobnosti Slovenska.

 

2) Preferovaný spôsob prezentácie Slovenska:

 • 84% respondentov súhlasí s tým, aby sa pri vizuálnej prezentácii Slovenska využili farby trikolóry (biela-modrá-červená).
 • 81% respondentov súhlasí s tým, aby sa pri vizuálnej prezentácii Slovenska využil štátny znak.

 

3) Pripisovanie vybraných vlastností/atribútov Slovensku a jeho obyvateľom:

 • Viac ako 83% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť šikovnosť.
 • Viac ako 74% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť adaptabilnosť/prispôsobivosť.
 • Viac ako 68% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť veľa kontrastov na malom území.
 • Pri otvorenej otázke respondenti spontánne uvádzali ako vlastnosti ľudí žijúcich na Slovensku najmä dobrosrdečnosť/pohostinnosť (23%) a pracovitosť/usilovnosť (12%).
 • Pri otvorenej otázke respondenti spontánne uvádzali ako asociácie pojmu „Slovensko“ najmä vlasť (25%), krásnu prírodu (22%) a Tatry (10%).
 • Ukázalo sa tiež, že prevažná časť respondentov považuje za jeden z atribútov vystihujúcich Slovensko a jeho obyvateľov aj folklór – je teda na mieste zvážiť začlenenie folklóru do prezentácie Slovenska v zahraničí vo vhodných segmentoch (cestovný ruch), napr. ako ukážku rozmanitosti a autentickosti Slovenska. Zároveň je dôležité dbať na to, aby uvedené posolstvo nespochybnilo celkový obraz Slovenska ako modernej krajiny so šikovným, inovatívnym obyvateľstvom.
 • Prevažná časť respondentov tiež pokladá Slovensko za bezpečnú krajinu pre život.