Surinam

Vlajka Surinamu

Surinam

Paramaribo - miestny čas:

Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Aktualizované 05.03.2024
Publikované 06.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii surinamských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Surinamskej republiky v Bruseli

200, Avenue Franklin Roosevelt
1050, Brussels
Belgicko
Tel.: +32-2-6401172; +32-2-6463962
Mail: amb.belgie@gov.sr (sekretariat); consul.belgie@gov.sr (konzulárne záležitosti)

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Surinamu musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Surinamské orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia.

 

Platnosť cestovných dokladov

Pas musí platiť minimálne 6 mesiacov od dátumu vstupu na územie Surinamu.

V zmysle platného zákona, vstup na územie Surinamu nebude umožnený s pasom, ktorý má kratšiu dobu platnosti. Zároveň v pase musí byť aj dostatok voľného miesta (minimálne 2 čisté voľné strany) pre vstupné a výstupné pečiatky orgánov hraničnej a pasovej kontroly.

 

Víza

Od 1. júla 2022 surinamská vláda jednostranne zrušila vízovú povinnosť pri vstupe do krajiny pri cestách za účelom turistiky a za rodinným účelom pre občanov celého sveta.

Podmienkou vstupu je teraz iba predchádzajúca úhrada vstupného poplatku vo výške 50 USD alebo 50 eur. Od poplatku sú oslobodení držitelia diplomatických a služobných pasov. Úhradu poplatku je možné urobiť online.

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu Slovenskej republiky platí za účelom turistiky bezvízový styk. Slovenskí občania pri cestách do Surinamu, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.

Za iným účelom (dlhodobý pobyt, zamestnanie, štúdium, výskum, vzdelávanie, kultúrne a športové aktivity, obchodné a pracovné cesty) je naďalej potrebné si zabezpečiť vízum pred vstupom do Surinamskej republiky.

Ak pobyt slovenského občana v Suriname presiahne 90 dní, je povinný sa hlásiť na policajnom oddelení podľa miesta pobytu. Pokiaľ tak neurobí, bude mu pri odchode z krajiny uložená pokuta. V prípade pobytu slovenských občanov v Suriname nad 90 dní je potrebné si zabezpečiť povolenie na pobyt. Žiadosti sa podávajú na Veľvyslanectve Surinamu v Bruseli.

 

Očkovanie proti žltej zimnici

Platí povinnosť pri vstupe do Surinamu z Brazílie, Venezuely a iných krajín s vysokým výskytom žltej zimnice preukázať sa Medzinárodným očkovacím preukazom o absolvovaní očkovania proti žltej zimnici. 

Potvrdenie môžu vyžadovať letecké spoločnosti už pri nástupe do lietadla. Očkovanie je potrebné aplikovať 10 dní pred vstupom do Surinamu. Pre vstup do Surinamu sa taktiež vyžaduje cestovné poistenie na minimálne 30 dní. 

 

Cestovanie s deťmi

Maloletí občania Slovenskej republiky pri ceste do Surinamu sú povinní mať pri sebe platný cestovný doklad (cestovný pas Slovenskej republiky).

Ak do Surinamu necestujú v sprievode rodičov, alebo cestujú len s jedným rodičom, musia mať aj úradný dokument (úradne potvrdený) svojej domovskej krajiny, podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi, alebo druhým (necestujúcim) rodičom, v ktorom sa uvádza, že tento/títo dáva/jú súhlas spolucestujúcim na sprevádzanie svojho dieťaťa počas cesty a pobytu v Suriname.

Prepravcovia (napr. letecké spoločnosti) môžu mať iné podmienky sprevádzania maloletých, odporúčame konzultovať podmienky u prepravcu.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Surinamu odporúčame overiť na stránke Veľvyslanectva Surinamu v Bruseli.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Suriname so sídlom v Brazílii Milan Zachar odovzdal 10. apríla 2019 poverovacie listiny do rúk prezidenta Desiré Delano Bouterse.


Surinam

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Suriname
Oficiálny názov Surinamská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Suriname
Zaužívaný názov Surinam
Svetadiel Južná Amerika
Hlavné mesto Paramaribo
Anglický názov hlavného mesta Paramaribo
Časové pásmo -0400
Zem. dĺžka hl. mesta -55.17039
Zem. šírka hl. mesta 5.82476

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii

SES, Avenida das Nações, Qd. 805, Lote 21B Brazília
Telefón
+55 6134431267
Fax
+55 6134431267
Núdzová linka
+5561998481249

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Surinam - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 500.7 kB, 22.6.2022, 27 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Surinam - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 500.7 kB, 22.6.2022, 27 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Surinam - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 500.7 kB, 22.6.2022, 27 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy


Back To Top