Švajčiarsko

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Švajčiarsko
Vlajka Švajčiarska

Švajčiarsko

Bern - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru...

Podmienky vstupu
Aktualizované 28.02.2023
Publikované 10.05.2022

Občania Slovenskej republiky plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Publikované 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1834 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1892 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 12.04.2023
12.04.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
28.02.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
16.02.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
31.01.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
04.01.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
02.12.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
01.12.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
28.11.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
02.11.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
02.10.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
14.09.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
03.09.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
03.09.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Bez obmedzení. Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru.

 

Opatrenia v krajine

Žiadne. Od 1. apríla 2022 je zrušená povinnosť nosenia rúška vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach. Zrušená je aj povinnosť izolácie v prípade pozitívneho testu na COVID-19).  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so Slovenskom  

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 25.08.2022
Publikované 10.05.2022

Bez cla a daní môžu byť dovezené predmety osobnej spotreby. Pri dovoze finančných prostriedkov v hotovosti presahujúcich hodnotu 10 000 CHF môže byť požadovaný doklad o ich pôvode. Potraviny, tabak a alkoholické nápoje v oslobodenej hodnote je možné doviesť na osobu a jeden krát za deň v celkovej hodnote do 300 CHF. Výnimku z oslobodenej hodnoty tovaru predstavujú citlivé poľnohospodárske výrobky ako napr. mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, oleje a tuky, ktoré presahujú určité najvyššie množstvá. Kumulácia oslobodenej hodnoty tovaru na viaceré osoby je vylúčená. Množstvá, ktoré presahujú uvedené oslobodenia, sa ohlasujú a podliehajú dani. 
 
Alkoholické nápoje a tabak je možné doviezť bez cla a daní v nasledovnom množstve: cigarety 200ks alebo cigary 50ks alebo fajkový tabak, 250gr alkoholické nápoje do 15% obsahu alkoholu 2 litre a alkoholické nápoje nad 15% obsahu alkoholu 1 liter.

Dovoz niektorých druhov tovaru je zakázaný alebo obmedzený. Obmedzenia sa týkajú napr. liekov, zbraní (aj nožov) alebo pyrotechniky. Viac informácií nájdete na webovej stránke Spolkovej colnej správy.

Švajčiarske colné prepisy sú platné aj pre územie Lichtenštajnska.

Info pre motoristov
Publikované 10.05.2022

Vodiči motorových vozidiel sa počas turistického pobytu musia preukázať platným vodičským preukazom, platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla (tzv. malý technický preukaz) a dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. zelená karta). Vodiči motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prívesov a obytných vozidiel sú povinní zakúpiť si pri využití diaľničnej siete ročnú diaľničnú známku (tzv. Vignette) v hodnote 40,- CHF. Diaľničnú známku na kratšiu dobu ako jeden rok nie je možné zakúpiť. Diaľničná známka je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, na ktorý bola zakúpená. Možno ju zakúpiť na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a poštách. Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200, -CHF.

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu, inak sa samovoľný odchod z miesta nehody považuje podľa miestnej legislatívy za útek z miesta nehody. Pokuty ukladané za dopravné priestupky sú značne vysoké. Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, pokiaľ nie je určené inak, na cestách mimo uzatvorenú obec 80 km/h, 100km/h na cestách diaľničného typu (Autostrasse)a na diaľniciach (Autobahn) 120 km/h .
 
Aktuálne tarify 
 
Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom a väčšinou dvojprúdové. Centrá väčších miest sú pokryté dlažobnými kockami. Technický stav ciest v krajine je všeobecne veľmi dobrý. 
 
Parkovanie v mestách je zónovo rozdelené a spoplatnené, do niektorých miest je vstup osobných motorových vozidiel zakázaný a je potrebné odstaviť vozidlo mimo mesta (obce).  
 
Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu: napr. 24 h CarAssistance: Pannenhilfe bei Schaden und Unfall | die Mobiliar
 
Ceny
Pohonné hmoty: Obvykle sú ceny vyššie ako v rámci krajín EÚ. 

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 26.08.2022
Publikované 10.05.2022

Švajčiarsko patrí medzi bezpečné krajiny s relatívne nízkou mierou kriminality a korupcie.

Výkonné štátne zložky (polícia, úrady, súdnictvo) sú značne efektívne. Švajčiarsko je neutrálnou krajinou, ktorá nie je členom EÚ ani NATO. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 10.05.2022

Letecky je možné dopraviť sa na letiská v Zürichu, Bazileji alebo Ženeve. Letecké prepojenie s Bernom je dostupné len pre charterové lety, najmä v letnej sezóne. 

Pozemné spojenie: Medzi Bratislavou a Zürichom funguje priame vlakové spojenie s každodenným odchodom, ktoré trvá spravidla 9 hodín. Švajčiarsko je taktiež jednoducho dostupné autom, pričom vzdialenosť medzi Bratislavou a Bernom je približne 900 km. 

Doprava v hlavnom meste: V Berne funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, autobusy, trolejbusy). Rôzne druhy lístkov je možné kúpiť v automatoch na zastávkach, prípadne v autobusoch.  

Taxislužba: v jednotlivých mestách pôsobí niekoľko taxislužieb, pričom ceny sú značne vyššie ako na Slovensku

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 10.05.2022

Poskytované lekárske služby a zdravotná starostlivosť sú na veľmi dobrej úrovni, ceny za lekárske úkony a ošetrenie sú však pomerne vysoké. 

Občania SR (turisti, na návšteve) môžu použiť vo Švajčiarsku v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti európsku kartu zdravotného poistenia (doplatok sa pohybuje vo výške približne 10% nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť). Nie všade však býva akceptovaná. 

Klimatické podmienky

Publikované 10.05.2022

Mierne podnebie. Podobné ako v SR, vo vegetačnom období intenzívnejšie dažďové zrážky vplyvom atlantického prúdenia. Oproti SR je pomerne časté a značné kolísanie tlaku, ktoré je sprievodným znakom tzv. föhnu - prílevu teplého vzduchu z juhu do vnútrozemia. Reakcie na tieto zmeny sú individuálne, spravidla u meteosenzitívnych ľudí spojené s malátnosťou a bolením hlavy.

Dôležité telefónne čísla
Publikované 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +41; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 117; 
Zdravotnícka služba: 144
Požiarna služba: 118
 

Rady a odporúčania
Publikované 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík navštívil v dňoch 27.–28. apríla 2023 Švajčiarsko. V Berne sa stretol s rezortným kolegom, zastupujúcim štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarska Patricom Franzenom.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil v piatok, 24. februára 2023 v New Yorku, na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa konalo pri príležitosti uplynutia roka od začiatku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes rokoval s Ignaziom Cassisom, úradujúcim prezidentom Švajčiarskej konfederácie a ministrom zahraničných vecí.


Švajčiarsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Switzerland
Oficiálny názov Švajčiarska konfederácia
Oficiálny anglický názov Swiss Confederation
Zaužívaný názov Švajčiarsko
Miestny názov krajiny Schweizerische Eidgenossenschaft, Conféderation suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Bern
Anglický názov hlavného mesta Bern
Miestny názov hlavného mesta Bern/Berne
Názov meny švajčiarsky frank
Medzinárodná skratka meny CHF
Telefónna predvoľba +41
Úradné jazyky nemecký, francúzsky, taliansky, réto-románsky
Časové pásmo +0100
Internetová doména .ch
Medzinárodná poznávacia značka CH
Zem. dĺžka hl. mesta 7.45145
Zem. šírka hl. mesta 46.94827
Vznik štátu 01.08.1291
Štátne zriadenie Federatívna republika

Webová stránka ministerstva

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Thunstrasse 63, 3074 Muri bei Bern
Telefón
+41 313563930
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+41792526369

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Stála misia SR pri OSN Ženeva

9,chemin de l’Ancienne Route, 1218 Ženeva
Telefón
+41 227477400
Fax
+41 227477434
Núdzová linka
+41227477400

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Stála misia SR pri OSN Ženeva

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
05/2022 Oficiálna štátna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo Švajčiarsku
05/2019 Návšteva Ministra zahraničných vecí Švajčiarska I. Cassisa na Slovensku (pravidelný politický dialóg medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín sa uskutočňuje od roku 2012)
10/2016 Oficiálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku vo Švajčiarsku
06/2016 Oficiálna návšteva prezidenta Švajčiarska J. N. Schneider-Ammanna v SR

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Úradovňa OSN so sídlom v Ženeve, Švajčiarsko informuje o tendri v oblasti poskytovania hybridných a virtuálnych služieb riadenia podujatí UNDRR (UN Office for Disaster Risk Reduction).

V rámci projektu ekonomickej diplomacie, zameraného na podporu cestovného ruchu krajín Vyšehradskej spolupráce, sa dňa 24. marca stretli zástupcovia agentúr cestovného ruchu a firmy krajín V4, aby si vymenili skúsenosti so švajčiarskymi kolegami v oblasti turizmu.

S cieľom podpory cestovného ruchu sa dňa 23. marca 2023 uskutočnilo prezentačné podujatie ekonomickej diplomacie počas sympózia malých a stredných podnikov v Badene.

Možno ste nevedeli, že dátum 7. február je významným dňom pre švajčiarske ženy. V tento deň v roku 1971 odhlasovalo 621 109 mužských voličov (65,7%) ženám volebné právo na federálnej úrovni, pričom 34,3% mužských voličov bolo proti.

Slovensko-švajčiarski dobrovoľníci, lekári a farmaceuti založili z podnetu prebiehajúcej vojny na Ukrajine humanitárnu organizáciu Cuore in Mano, ktorej hlavnou činnosťou je aj v spolupráci so Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Berne, postupná distribúcia vyzbieranej humanitárnej pomoci prostredníctvom slovenskej organizácie Medkan ďalej na Ukrajinu.

Ekonomické informácie o teritóriu
Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 18.7.2022, 235 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 18.7.2022, 235 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 18.7.2022, 235 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Linda Kapustová Helbichová
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne
Email linda.kapustovahelbichova@mzv.sk
Funkcia ekonomická diplomatka, zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky privítal v Berne umelecké teleso Bratislavského chlapčenského zboru.

V Bazileji bola 6. apríla 2019 slávnostne otvorená výstava obrazov pod názvom Art connects – Switzerland & Slovakia, ktorú zorganizovalo veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švajčiarsku spolupráci s Novum Basel a Maltézskym rádom Švajčiarsko.

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Berne Andrea Elscheková Matisová odhalila 18. decembra spolu s ministerkou spravodlivosti Švajčiarskej konfederácie Simonettou Sommarugou, štátnym tajomníkom pre migráciu Ministerstva spravodlivosti Švajčiarskej konfederácie Mariom Gattikerom a chargé d´affaires Veľvyslanectva Českej republiky Irenou Valentovou ďakovnú tabuľu švajčiarskemu ľudu a švajčiarskym úradom, ktorá je poďakovaním Čechov a Slovákov, ktorí v roku 1968 emigrovali do Švajčiarska.

V spolupráci veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej republiky vo Švajčiarsku sa 16. októbra 2018 uskutočnil v koncertnej sále Konzervatória v Berne koncert komorného Československého dua.

V priestoroch farského domu Bruder Klaus v Zürichu sa 30. septembra 2018 uskutočnilo ďalšie zo série pripomenutí 50. výročia udalostí roku 1968 a zároveň pripomenulo príchod silnej emigrantskej vlny Slovákov do Švajčiarska.

Za účasti vedenia a študentov Univerzity Bern, mesta Bern, zástupcov Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarska, veľvyslanectiev SR a ČR v Berne a krajanskej komunity, bola v priestoroch Univerzity Bern odhalená pamätná tabuľa, ktorá je poďakovaním československej emigrantskej vlny za umožnenie pokračovať v štúdiu po emigrácii do Švajčiarska v roku 1968.

V rámci série podujatí venovaných pripomenutiu si 50. výročia udalostí roku 1968, sa 8. septembra 2018 v Centre Dürrenmatt Neuchâtel uskutočnilo diskusné podujatie pod názvom „Friedrich Dürrenmatt 1968“.

Za účasti približne 100 bývalých utečencov z Československa z roku 1968, zástupcov Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Veľvyslanectva Českej republiky v Berne a vicerektora Bazilejskej univerzity bola 21. augusta 2018 slávnostne odhalená pamätná tabuľa na Bazilejskej univerzite pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a následnej emigračnej vlny do Švajčiarska.

Na Univerzite ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) v Zürichu sa 21. augusta 2018 uskutočnilo ďalšie zo série pripomenutí 50. výročia udalostí roku 1968.


Back To Top