Obchodné a podnikateľské misie

 • 05.03.2020
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Maďarsko
  Veľvyslanectvo SR v Budapešti informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia: „Ako podnikať na Slovensku?” Podujatie sa uskutoční 17. marca 2020 (utorok) 10:00 - 13:30 v Slovensko-maďarskom obchodnom a informačnom stredisku obchodnej a priemyselnej komory Peštianskej a Érdskej župy
 • 04.03.2020
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie
  Podnikateľské fórum sa bude konať pri príležitosti návštevy predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT na Slovensku
 • ikonka galerie
  ikonka suboru
  27.02.2020
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kuvajt
  Kuvajt ako jedna z najbohatších krajín sveta ponúka trh s množstvom príležitostí pre slovenské spoločnosti napríklad v sektore potravinárstva, technologického rozvoja, informačno-komunikačných technológií a softvérových riešení.
 • 12.02.2020
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rakúsko
 • ikonka galerie
  20.11.2019
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Obchodné a podnikateľské misie | India
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízek a Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR V. Ferencz spolu s ministrom obchodu, priemyslu a železníc Indie P. Goyalom ako aj s podpredsedníčkou vlády Bulharska pre ekonomiku a demografiu M. Nikolovou otvorili dnes (20. novembra) v Dillí piaty ročník India-Europe 29 Business Forum.
 • ikonka galerie
  22.05.2019
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Bulharsko
  Slovensko-bulharské podnikateľské fórum v rámci prebiehajúcej podnikateľskej misie predstaviteľov slovenských firiem do Bulharska organizované Trnavskou regionálnou komorou SOPK.
 • ikonka galerie
  21.05.2019
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Bulharsko
 • ikonka galerie
  03.10.2018
  | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Chorvátsko
  Veľvyslanectvo SR v Záhrebe zorganizovalo dňa 26. septembra 2018 Slovensko-chorvátske ženské podnikateľské fórum v priestoroch Chorvátskej hospodárskej komory v Záhrebe. Partnermi podujatia boli Top centrum podnikateliek SR, Chorvátske združenie žien podnikateliek KRUG a Chorvátska hospodárska komora.
 • 13.10.2017
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko
  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR budú podporovať malé a stredné podniky. Podpora sa bude diať prostredníctvom národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Projekt vo výške 35,5 mil. € bude financovaný zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky.
 • 07.04.2016
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rumunsko
  Z iniciatívy Zastupiteľského úradu SR v Bukurešťi, Honorárneho konzulátu SR v Salonte/Oradei, Honorárneho konzulátu Rumunska v Starej Ľubovni a Honorárneho konzulátu Rumunska v Banskej Bystrici a v spolupráci so SARIO sa v termíne 26.-27. mája 2016 pripravuje slovensko-rumunská regionálna obchodná misia do východnej časti Slovenska (Stará Ľubovňa).