Obstarávania a tendre

Повернутися

Výberové konanie na zabezpečenie funkcie administrátora Fondu energetickej efektívnosti Moldavskej republiky

Výberové konanie na zabezpečenie funkcie administrátora Fondu energetickej efektívnosti Moldavskej republiky

21.11.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Termín na zapojenie sa do výberového konania je 5. december 2017 do 17:00.
 
Účastníkom výberového konania správcu môže byť akýkoľvek miestny alebo zahraničný hospodársky subjekt so štatútom podnikateľa, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená zúčastňovať sa v rámci výberových konaní Svetovej Banky na manažérske a konzultačné služby.
 
Všeobecné požiadavky:
- najmenej 10 rokov skúseností v projektoch / fondoch / programoch atď., s rozpočtom viac ako 30 miliónov EUR
- 10 ročné skúsenosťi so získavaním investícií  (kumulatívne nie menej ako 10 miliónov EUR)
- skúsenosti z krajín SNŠ
- skúsenosti s implementáciou systému riadenia projektov (vrátane krízového manažmentu) 
- maximálna hodnota kontraktu je v prepočte približne 248 tis. EUR
- predpokladaná doba trvania kontraktu je do 31. decembra 2018
 
Podrobnejšie informácie, podmienky, formuláre a dokumenty su k dispozícii na web stránke:
 
Kontakt:
 
Webová stránka: www.fee.md, alebo tel. (+373) 60809704