Ochrana práv duševného vlastníctva

Podľa Dohody o vystúpení bude na území Spojeného kráľovstva zachovaná ochrana poskytovaná jednotným právam duševného vlastníctva EÚ (ochranné známky, práva týkajúce sa registrovaného dizajnu, práva pre rozmanitosť rastlín, atď.). Všetky takéto chránené práva budú musieť byť chránené Spojeným kráľovstvom ako národné práva duševného vlastníctva. Premena práva EÚ na právo Spojeného kráľovstva na účely ochrany v Spojenom kráľovstve bude automatická, bez potreby akéhokoľvek opätovného preskúmania a bude bez nákladov. Tým sa zabezpečí rešpektovanie existujúcich majetkových práv v Spojenom kráľovstve a zabezpečí sa potrebná istota voči používateľom a držiteľom práv.


EÚ a Spojené kráľovstvo sa tiež dohodli, že existujúce zemepisné označenia schválené Úniou budú právne chránené v rámci Dohody o vystúpení, kým sa neuzavrie nová dohoda o zemepisných označeniach v kontexte budúcich vzťahov. Takéto zemepisné označenia sú v súčasnosti práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve a EÚ.


Spojené kráľovstvo zaručí aspoň takú úroveň ochrany pre existujúce zemepisné označenia, aká sa v súčasnosti uplatňuje v rámci EÚ. Táto ochrana bude presadzovaná prostredníctvom domácej legislatívy Spojeného kráľovstva.

 

Geografické označenia schválené EÚ, ktoré nesú názvy pôvodu v Spojenom kráľovstve (napr. Welsh Lamb), zostávajú v EÚ nezmenené, a preto sú naďalej v EÚ chránené.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2018 Dátum vytvorenia: 13.12.2018