Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Повернутися

Otváracie konferencie k finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu

Otváracie konferencie k finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu

7.1.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
V súvislosti s Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu Úrad vlády SR, ako správca programov:
 
Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca;
Domáce a rodovo podmienené násilie;
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca;
 
oznamuje verejnosti, že plánuje organizovať otváracie konferencie uvedených programov.
 
Termíny:
26. 2. 2019 – Hotel Bôrik Bratislava – program „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca”;
27. 2. 2019 - Hotel Bôrik Bratislava - program „Domáce a rodovo podmienené násilie“;
8. 3. 2019 – Hotel Bôrik Bratislava - program „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca”.
 
Na otváracích konferenciách budú predstavené jednotlivé programy a prinesú množstvo dôležitých informácií o možnostiach financovania projektových zámerov v programovom období 2014-2021.
 
Súčasťou konferencie na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ bude odborná diskusia o vhodnom nastavení výberových kritérií pre oblasť poskytovania podporných služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.
 
Informácia pre záujemcov:
Prihlasovanie bude spustené prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk najneskôr v polovici januára 2019,
Kapacitné možnosti sú limitované, preto je nevyhnutné sa prihlásiť čo najskôr po zverejnení prihlasovacieho linku,
Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, v prípade naplnenia kapacitných možností konferencie.
 
Bližšie informácie o rámcovom nastavení uvedených programov možno nájsť v Programových dohodách, ktoré sú zverejnené tu: https://eeagrants.sk/1513-sk/zakladne-dokumenty-po-2014-2021/.