Повернутися

XVIII. Slovensko - poľské hospodárske fórum Spišská Nová Ves

XVIII. Slovensko - poľské hospodárske fórum Spišská Nová Ves

16.10.2019 | Ekonomické správy | Poľsko

Dňa 10. októbra 2019 sa v Spišskej Novej Vsi konalo už v poradí XVIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré prispieva k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom a každoročne ho organizuje Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku. Záštitu prevzalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a mesto Spišská Nová Ves. Cieľom HF je posilniť vzájomné hospodárske vzťahy a tiež zhodnotiť výsledky obchodných aktivít za uplynulý rok. Podujatie je atraktívnym, pravidelným formátom, ktorý informuje účastníkov o potenciály oboch trhov a súčasne slúži ako priestor pre prezentáciu ich nových príležitostí. Tohtoročného spoločného fóra sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, ktorí mali možnosť diskutovať o aktuálnych perspektívach podnikania a súčasne si vymeniť skúsenosti či rozšíriť zoznam obchodných kontaktov. Podujatie otvoril Ján Ferenčák, predseda Rady Združenia Euroregión Tatry, Ján Voľný, viceprimátor mesta Spišská Nová Ves a Dušan Krištofík, veľvyslanec SR vo Varšave. Hlavnou témou tohto ročníka bol rozvoj malých a stredných podnikov v sfére dopravy, cestovného ruchu a inovácií a v diskusných paneloch sa účastníkom z oblasti štátnej správy a samosprávy, podnikateľskej obce a odbornej verejnosti prihovorili ekonomickí diplomati z poľského a slovenského veľvyslanectva, zástupcovia samospráv a obchodných komôr z pohraničných regiónov ako aj samotní podnikatelia. Význam podujatia vyzdvihol primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik, ktorý slávnostne prijal účastníkov HF na Radnici mesta.