Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Inovačné a technologické fórum II Turecko-Slovensko

Inovačné a technologické fórum II Turecko-Slovensko

22.2.2011 | Ekonomické správy | Turecko

V dňoch 3. a 4.marca sa uskutoční druhé stretnutie slovenských vedcov a podnikateľov s tureckými partnermi na Inovačnom a technologickom fóre II Turecko – Slovensko II, v kongresovom centre SAV Smolenice.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnia :

predseda Slovenskej akadémie vied prof. Dr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Ing. Jozef Šesták, PhD. veľvyslanec, Generálny konzul SR v Istanbule

prof.Dr.Ömer Anlağan - viceprezident Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka- TÜBİTAK

J.E. Fatma Dicle Kopuz, veľvyslankyňa Tureckej republiky na Slovensku

Ing. Alexander Micovčin, generálny riaditeľ Sekcie hosdpodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci MZV SR

Ing. Vladimír Soták, Predseda Klubu 500, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a.s., honorárny konzul Tureckej republiky na Slovensku

Posolstvá posielajú Dr. Murat Yalcintas, prezident Istanbulskej obchodnej komory a Doc. Ing. Peter Mihok, CSc., predseda SOPK

Súšasťou zasadnutia fóra II sú prezentácie špičkových slovenských a tureckých vedcov, konateľov technologicky vyspelých firiem, vrátane slovenských podnikov - RONA a.s. Lednické Rovne, ENVIGEO a.s. Banská Bystrica, PSL a.s. Považská Bystrica, KINEX a.s. Bytča, Slovenské magnezitové závody a.s., SAPA Profily a.s. Žiar nad Hronom , IMUNA PHARM a.s., Neulogy a.s.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. Jaromír Pastorek a viceprezident Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka (TÜBİTAK) prof. Ömer Anlağan podpíšu na záver stretnutia - 4. marca o 15 .h Spoločné vyhlásenie Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka (TÜBITAK) a Slovenskej akadémie vied o spoločnom odborne vedeckom seminári , ktorý sa bude konať na jeseň 2011 v Turecku.

Inovačné a technologické Fórum Turecko - Slovensko je stretnutím, ku ktorému dochádza už po druhý krát z iniciatívy Generálneho konzulátu SR v Istanbule a Istanbulskej obchodnej komory - ITO, (jej členskú základňu tvorí 350 000 firiem), SAV a TÜBITAK, na ktorom spoločne rokujú vedci, výskumníci, riaditelia technologicky vyspelých firiem a diplomati z oboch krajín. Toto fórum dáva impulzy pre hľadanie možných nových prístupov v spoločných aktivitách oboch krajín v oblasti vedeckej a technologickej spolupráce.

Fórum vytvára podmienky pre ďalšiu profesionálnu komunikáciu medzi zúčastnenými subjektami a má reálny potenciál pre vznik efektívnych mechanizmov spolupráce, ktoré podporujú spoločné projekty vo výskume, vývoji a tvorbe nových technológií. Tento postup tiež otvára nové možnosti pre obojsmerný transfer vyspelej technológie a podporuje proces vyhľadávania možností pre nové investície do výskumu, vývoja a inovácií a pre ich aplikácie v podnikateľskom prostredí.

Očakáva sa, že Fórum II v Smoleniach prinesie na tomto diplomaticko – vedecko – podnikateľskom stretnutí ďalšie konkrétne výstupy pre vedu a ekonomiku SR.