Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

Thajsko

Občania SR pri vstupe na územie Thajského kráľovstva za účelom turistiky sú oslobodení od vízovej povinnosti na dobu najviac 30 dní.  Na vstup a pobyt v Thajsku na iné účely a na pobyt na účel turistiky presahujúci 30 dní je potrebné požiadať o vízum.
Občania SR môžu podávať žiadosti o udelenie thajských víz pred vycestovaním napr. na Veľvyslanectve  Thajského kráľovstva vo Viedni alebo na Honorárnom konzuláte v Bratislave.

 

S účinnosťou od 13. novembra 2015 je možné požiadať na veľvyslanectvách a  generálnych konzulátoch Thajského kráľovstva (www.mfa.go.th/web/10.php) o udelenie turistického víza na viac vstupov „METV"/ Multiple Entry Tourist Visa.  Udelené MRTV platia  6 mesiacov pričom dĺžka pobytu na jeden vstup môže byť až 60 dní.

 

 

Od 31.12.2016 môžu občania SR môžu bez víz vstúpiť do Thajska cez pozemný hraničný priechod len dvakrát v priebehu kalendárneho roka.  Predĺžiť uvedenú dobu pobytu je možné len v obmedzenej miere.

 

Informácie o žiadosti o predĺženie povolenej doby pobytu je možné nájsť na webovej stránke thajského imigračného úradu www.immigration.go.th

 

Pri vstupe do Thajska musí byť cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného dátumu odchodu z krajiny. V prípade predloženia poškodeného alebo znehodnoteného cestovného pasu môže byť jeho držiteľovi odmietnutý vstup do krajiny.

 

Do Thajska nie je možné vstúpiť na náhradný cestovný doklad, ten slúži len na vycestovanie z krajiny v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu.

 

Vstup do Thajska môže byť podmienený aj splnením podmienky preukázania dostatočného finančného zabezpečenia pobytu, dokladom o zabezpečení ubytovania a spiatočnej letenky, resp. odletu z krajiny. Cudzinci musia na vyzvanie preukázať finančné prostriedky vo výške  20 000,THB -  príp. ekvivalent v inej mene  v hotovosti alebo 40 000,- THB/ekvivalent v prípade cestujúcej rodiny.

 

Od septembra 2015 thajské úrady sprísnili kontroly na pozemných hraničných priechodoch so susednými štátmi, najmä  s Kambodžou. Cieľom je eliminovať tzv. visa running, t. j. prekračovanie hranice za účelom predĺženia pobytu v rámci bezvízového styku. 

 

V prípade prekročenia povolenej doby pobytu v Thajskom kráľovstve, hrozí narušiteľovi jednak peňažná pokuta (500,-THB, za každý deň prekročenia povolenej dĺžky pobytu, max. 20.000,- THB), jednak sa narušiteľ vystavuje nebezpečenstvu zadržania a následnej deportácie. Doba pobytu v detenčnom centre nie je časovo obmedzená. Zadržaný je povinný, si sám na vlastné náklady zabezpečiť spiatočnú letenku do SR a zaplatiť uloženú peňažnú pokutu. V prípade závažného porušenia právnych predpisov týkajúcich sa pobytu, môže byť rozhodnutím súdu uložený trest zákazu vstupu na územie Thajska až na dobu 10 rokov.
 
Cudzincovi, ktorý dobrovoľne informuje thajský imigračný úrad, že prekročil dĺžku povoleného pobytu v Thajsku:

  • o viac ako 90 dní bude uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 1 rok, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

  • o viac ako rok bude mu uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 3 rok, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

  • o viac ako 3 roky bude mu uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 5 rok, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

  • o viac ako 5 rokov bude mu uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 10 rok, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

 

V prípade, že bol cudzinec zatknutý alebo bolo voči nemu začaté trestné stíhanie a v čase  zatknutia alebo začatia trestného stíhania sa zdržiaval v krajine nelegálne, t. j. prekročil povolenú dobu pobytu o menej alebo presne o rok, bude mu uložený trest zákazu vstupu na 5 rokov, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

 

Ak sa v čase  zatknutia alebo začatia trestného stíhania sa zdržiaval v krajine nelegálne, t. j. prekročil povolenú dobu pobytu o viac ako rok, bude mu uložený trest zákazu vstupu na 10 rokov, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

 
Strata/odcudzenie cestovného dokladu:
Stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu je potrebné ohlásiť bez zbytočného odkladu najbližšiemu oddeleniu polície a požiadať o spísanie protokolu. Následne je potrebné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Bangkoku a požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu, ktorý slúži na návrat do SR. Náhradný cestovný doklad sa spolu s protokolom z polície predkladá na potvrdenie thajskému imigračnému úradu (Immigration Bureau in Bangkok, Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel 0-2141-9889).
 
 

Prihlasovacia povinnosť:
V Thajsku platí prihlasovacia povinnosť, a to do 24 hodín od vstupu na územie krajiny. Prihlasuje sa na imigračnom úrade podľa miesta pobytu alebo  na miestnom oddelení polície. Túto povinnosť za cudzincov plní majiteľ ubytovacieho zariadenia.

 

Cestovanie maloletých detí do zahraničia:

Vo všeobecnosti platí, že maloletá osoba cestujúca v sprievode inej osoby ako rodiča alebo osoby, do ktorej starostlivosti bola zverená, nepotrebuje pri vstupe na územie Thajska predložiť súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka.
Súhlas rodiča, resp. opatrovníka spolu s ďalšími dokumentami je však potrebné predložiť príslušnému veľvyslanectvu alebo konzulátu Thajského kráľovstva v prípade podania žiadosti o udelenie víza  pre maloletého. Takýto súhlas musí obsahovať všetky potrebné informácie, vrátane: mena osoby poverenej sprevádzaním maloletého, dôvodu cesty, dĺžky pobytu, finančného zabezpečenia a údajov o rodičoch. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 30/10/2019

Kambodža

Držitelia cestovných pasov, ktorých platnosť musí presahovať platnosť víza o šesť mesiacov, môžu požiadať o udelenie víz:

 

na veľvyslanectvách Kambodžského kráľovstva v zahraničí

Občania SR môžu o udelenie víz požiadať aj o udelenie víz na veľvyslanectve Kambodže v Berlíne, Paríži, Moskve alebo v Bangkoku. Proces udelenia víz zvyčajne trvá tri dni, požadované sú 2 fotografie, kópia pasu a poplatok vo výške cca 30 USD. Turistom je udeľované vízum na jeden vstup na 30 dní. Pred podaním žiadosti odporúčame kontaktovať príslušné veľvyslanectvo a informovať sa o aktuálnych podmienkach udelenia víz.

 

po prílete na medzinárodných letiskách ako aj na medzinárodných hraničných priechodoch s Thajskom, Vietnamom a Laosom. Poplatok za jeho udelenie je 30 USD. Manipulačný príplatok za vízum na uvedených hraničných pozemných priechodoch môže dosiahnuť až 20 USD.

Podľa informácií viacerých cestovateľov, na hraničných cestných priechodoch sú často vyberané vyššie poplatky za víza, presahujúce aj 50 USD. Tiež sa stáva, že víza pri prílete, resp. na hraničných pozemných priechodoch nebývajú vždy udelené. Odporúčame preto cestovateľom získať víza pred cestou do Kambodže na príslušnom veľvyslanectve Kambodže.

 

o udelenie turistického víza je možné požiadať aj elektronicky, prostredníctvom internetu – na web stránke: https://www.evisa.gov.kh (e-Visa) za poplatok 30 USD plus 6 USD poplatok za spracovanie žiadosti.

Podľa informácií viacerých cestovateľov, elektronický systém udeľovania víz nie je vždy spoľahlivý. Často sa vyskytujú problémy s platbou.

 

E- vízum je možné použiť na vstup do Kambodže na medzinárodných letiskách (Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville International Airport) a iba na týchto hraničných priechodoch: Poipet, Bavet, Cham Yeam, Tropaeng Kreal Border Post.

Cestovný pas nesmie byť poškodený a nesmú v ňom chýbať žiadne strany. Odporúča sa mať v cestovnom pase pri vstupe minimálne dve voľné strany. Po príchode do krajiny je dobre sa uistiť, či bola do pasu udelená vstupná pečiatka a priložený odchodový imigračný formulár.

 

Prihlasovacia povinnosť pre cudzincov je povinná.

 

UPOZORNENIE
Podľa informácií viacerých cestovateľov, na hraničných cestných priechodoch sú často vyberané vyššie poplatky za víza presahujúce aj 50 USD. Tiež sa stáva, že víza pri prílete, resp. na hraničných pozemných priechodoch nebývajú vždy udelené. Odporúčame preto cestovateľom získať víza pred cestou do Kambodže na príslušnom veľvyslanectve Kambodže.

O udelenie turistického víza je možné požiadať aj elektronicky, prostredníctvom internetu - https://www.evisa.gov.kh (e-Visa) za poplatok 30 USD plus 7 USD poplatok za spracovanie žiadosti.

 

UPOZORNENIE
Podľa informácií viacerých cestovateľov, elektronický systém udeľovania víz nie je spoľahlivý. Často sa vyskytujú problémy s platbou. Odporúčame slovenským cestovateľom vybaviť si víza pred cestou do Kambodže na príslušnom veľvyslanectve Kambodžského kráľovstva.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17/09/2019

Laos

Slovenskí občania potrebujú na cestu do krajiny platný cestovný pas a vízum.

 

O vízum je možné požiadať na Veľvyslanectve Laosu vo Viedni, príp. v  iných krajinách alebo je možné ho získať medzinárodných letiskách (Wattay International Airport, Luang Prabang International Airport, Pakse International Airport) alebo na vybraných medzinárodných priechodoch pri príchode do krajiny (tzv. visa on arrival). Platnosť cestovného pasu musí presahovať platnosť udeleného víza o 6 mesiacov od dňa vstupu na územie Laosu.

 

Od 9. júla 2019 je možné požiadať o udelenie e -víz prostredníctvom: www.laovisa.gov.la. Na základe e -víz môže byť cudzincom umožnený vstup len na dvoch hraničných priechodoch: medzinárodnom letisku Wattay a na hraničnom priechode Lao- Thai Friendship Bridge.

 

Po 30.12.2019 už NEBUDE MOŽNÉ získať víza po príchode  na hraničných priechodoch: 

 

Nam Ngeun, provincia Sayaboury  (Laos) – Houay Kon (Thailand)
Nam Soi, provincia Houaphanh  (Laos) – Nameo (Vietnam)
Pang Hok,  provincia Phongsaly (Laos) – Taichang (Vietnam)

 

Po 30. marci 2020 už NEBUDE MOŽNÉ získať víza po príchode  na hraničných priechodoch:

 

medzinárodné letisko  Savannakhet, provincia Savannakhet 
Nam Heuang friendship bridge (Laos-Thajsko) , provincia Sayaboury
Nam Kanh, provincia Xiengkhouang (Laos) – Namkane(Vietnam)

 

Po 29. júni 2020 už NEBUDE MOŽNÉ získať víza po príchode  na hraničných priechodoch: 

 

Nam Phao, provincia Borikhamxay (Laos) – Chautreo (Vietnam)
Na Pao, provincia Khammouane (Laos) – Chalo (Vietnam)
Phoukeua, provincia Attapeu (Laos) – Beu E (Vietnam)

 

Po vstupe do Laosu je potrebné si skontrolovať, či v pase je udelená vstupná imigračná pečiatka. Za chýbajúcu pečiatku môžu byť udelené vysoké finančné pokuty. Prekročenie doby pobytu v krajine je považované za trestný čin. Turistické víza je možné vopred  predĺžiť 2 krát po dobu 90 dní v dostatočnom časovom predstihu.

 

Strata alebo krádež pasu sa musí hlásiť najbližšej policajnej stanici a následne je potrebné sa  dostaviť na Imigračný úrad vo Vientiane.

 

Dátum poslednej aktualizície: 05/12/2020

Mjanmarsko

Vstup občanov SR na územie Mjanmarska je možný len s platným cestovným dokladom a vízom. Pre SR je akreditované veľvyslanectvo Mjanmarska v Belehrade. Informácie o podmienkach vstupu na územie Mjanmarska sú na webovej stránke www.mebelgrade.org/
 
O udelenie víz za turistickým alebo biznis účelom je možné požiadať aj elektronicky na webovej stránke http://evisa.moip.gov.mm/
 
Z dôvodu občasných výskytov problémov s elektronickým systémom vydávania víz sa odporúča žiadať o vízum priamo na niektorom zo zastupiteľských úradov Mjanmarska.
 
Veľvyslanectvo SR v Bangkoku odporúča pred cestou overiť si na veľvyslanectve Mjanmarska, či sa podmienky vstupu a pobytu na jeho území nezmenili.
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 19/02/2019