Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Obchod a investície

Mgr. Helena Zengő
Bulevar umetnosti 18
110 70 Novi Beograd
Republika Srbija
Tel.: 00381/11/22 23 840
Fax: 00381/11/22 23 841
E-mail: helena.zengo@mzv.sk

Hospodárska diplomacia

presadzuje hospodárske záujmy štátu v medzinárodných vzťahoch a je jedným z kľúčových aktérov realizácie súčasnej zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky. Ekonomický diplomat napomáha k zapájaniu národnej ekonomiky do medzinárodných ekonomických procesov ako aj do procesov, kde je využiteľná jeho pridaná hodnota a to v kontakte s prostredím v teritóriu. Zúčastňuje sa na zabezpečovaní úloh v bilaterálnej oblasti, ktoré vyplývajú z realizácie spoločnej obchodnej politiky EÚ. Rozvíja aktivity zamerané nielen na podporu slovenského exportu, ale aj na prilákanie nových zahraničných investícií na Slovensko ako aj investičné aktivity podnikateľských subjektov pri ich vstupe na medzinárodný trh.
 
Portfólio ekonomického diplomata má široké spektrum úloh. Jednou z hlavných je mikroekonomická diplomacia, čo je priama podpora slovenských podnikateľských subjektov s cieľom pomoci obchodnej a investičnej spolupráci.

Do tejto oblasti spadá:

 • poskytovanie podpory podnikateľským subjektom pri exportných zámeroch v Srbsku - prostredníctvom poradenskej, konzultačnej agility
 • prezentuje a podporuje prezentácie slovenských výrobcov a výrobkov na srbskom trhu prostredníctvom osobných kontaktov, výstav a medzinárodných veľtrhov
 • prostredníctvom spolupráce s hospodárskymi inštitúciami (SOPK, AZZZ, SARIO, SACR, NADSME...) organizuje podnikateľské misie, konferencie a semináre s tematikou zvereného teritória
 • vypracúva operatívne a analytické správy. V teritoriálnych informáciách sú zahrnuté okrem základnej vnútornej ekonomickej charakteristiky aj informácie o finančnom a daňovom sektore zverenej krajiny
 • sprostredkuje informácie z oblasti legislatívy v teritóriu
 • podporuje aktívny cestovný ruch
Druhou úlohou je makroekonomická diplomacia, ktorá je realizáciou hospodárskej diplomacie vo vzťahu k štátnym inštitúciám v hostiteľskej krajine, ktorá napomáha vytvárať vhodný politický a legislatívny rámec podnikateľským aktivitám slovenských subjektov.
 
Okrem uvedeného sa venuje ekonomická diplomacia rôznym fázam exportných prípadov s poskytnutím informácií o tom ako si vybrať vhodný trh pre podnikanie v zahraničí, ako preniknúť na vybraný trh, ale aj o pozitívach a negatívach podnikania v teritóriu.
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-07-12 11:42:41.47 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006
 • 18.01.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 8. Medzinárodných dňoch energetiky a investícií, ktoré sa konajú 27. -28. 2. 2019 v priestoroch Novosadského výstaviska (Novosadski sajam).
 • 09.01.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  astupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o úspešnom a atraktívnom podujatí - 41. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu , ktoré sa koná 21. - 24. 2. 2019 v priestoroch belehradského výstaviska (Beogradskij sajam).
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní konferencie Digital Day 2016, ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2016 v Belehrade, v Srbsku
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní odborného workshopu na tému perspektíva ropného priemyslu v budúcom energetickom mixe, ktorý sa uskutoční 16.júna 2016 v Belehrade.
 • 16.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o možnosti kúpy nezastavaného stavebného pozemku v katastrálnom území obce Krnješevci neďaleko Belehradu.
 • ikonka suboru
  16.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti kolektívnej účasti na 60. medzinárodnom veľtrhu techniky - Integra, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. - 20. mája 2016 v Belehrade.
 • ikonka suboru
  03.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 1. Medzinárodnom obchodnom veľtrhu a konferencii v oblasti vodohospodárstva na západnom Balkáne, ktoré sa uskutočnia 06.06-09.06.2016 v Belehrade na výstavisku Belexpocentar.
 • 16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť, že od konca januára 2016 bol na internete spustený „online“ register nesplatených pokút v Srbsku pre fyzické i právnické osoby.
 • ikonka suboru
  16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke služieb – spoločnosti „MT Tax & Legal Advisory“ (MTTLA), ktorá pôsobí v Belehrade od roku 2009 s cieľom vytvorenia „one-stop-shop“ miesta pre zahraničných investorov.
 • 11.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje o pokračovaní podujatia s názvom „Ochrana vodných zdrojov a manažment vodného hospodárstva - Slovenské skúsenosti a odporúčania,“ ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade 09. 02. 2016 v kongresovej hale výstaviska.