Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Obchod a investície

Mgr. Helena Zengő
Bulevar umetnosti 18
110 70 Novi Beograd
Republika Srbija
Tel.: 00381/11/22 23 840
Fax: 00381/11/22 23 841
E-mail: helena.zengo@mzv.sk

Hospodárska diplomacia

presadzuje hospodárske záujmy štátu v medzinárodných vzťahoch a je jedným z kľúčových aktérov realizácie súčasnej zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky. Ekonomický diplomat napomáha k zapájaniu národnej ekonomiky do medzinárodných ekonomických procesov ako aj do procesov, kde je využiteľná jeho pridaná hodnota a to v kontakte s prostredím v teritóriu. Zúčastňuje sa na zabezpečovaní úloh v bilaterálnej oblasti, ktoré vyplývajú z realizácie spoločnej obchodnej politiky EÚ. Rozvíja aktivity zamerané nielen na podporu slovenského exportu, ale aj na prilákanie nových zahraničných investícií na Slovensko ako aj investičné aktivity podnikateľských subjektov pri ich vstupe na medzinárodný trh.
 
Portfólio ekonomického diplomata má široké spektrum úloh. Jednou z hlavných je mikroekonomická diplomacia, čo je priama podpora slovenských podnikateľských subjektov s cieľom pomoci obchodnej a investičnej spolupráci.

Do tejto oblasti spadá:

  • poskytovanie podpory podnikateľským subjektom pri exportných zámeroch v Srbsku - prostredníctvom poradenskej, konzultačnej agility
  • prezentuje a podporuje prezentácie slovenských výrobcov a výrobkov na srbskom trhu prostredníctvom osobných kontaktov, výstav a medzinárodných veľtrhov
  • prostredníctvom spolupráce s hospodárskymi inštitúciami (SOPK, AZZZ, SARIO, SACR, NADSME...) organizuje podnikateľské misie, konferencie a semináre s tematikou zvereného teritória
  • vypracúva operatívne a analytické správy. V teritoriálnych informáciách sú zahrnuté okrem základnej vnútornej ekonomickej charakteristiky aj informácie o finančnom a daňovom sektore zverenej krajiny
  • sprostredkuje informácie z oblasti legislatívy v teritóriu
  • podporuje aktívny cestovný ruch
Druhou úlohou je makroekonomická diplomacia, ktorá je realizáciou hospodárskej diplomacie vo vzťahu k štátnym inštitúciám v hostiteľskej krajine, ktorá napomáha vytvárať vhodný politický a legislatívny rámec podnikateľským aktivitám slovenských subjektov.
 
Okrem uvedeného sa venuje ekonomická diplomacia rôznym fázam exportných prípadov s poskytnutím informácií o tom ako si vybrať vhodný trh pre podnikanie v zahraničí, ako preniknúť na vybraný trh, ale aj o pozitívach a negatívach podnikania v teritóriu.
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-07-12 11:42:41.47 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006