Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Obchod a investície

Mgr. Helena Mravíková
Bulevar umetnosti 18
110 70 Novi Beograd
Republika Srbija
Tel.: 00381/11/22 23 840
Fax: 00381/11/22 23 841
E-mail: helena.mravikova@mzv.sk

Hospodárska diplomacia


presadzuje hospodárske záujmy štátu v medzinárodných vzťahoch a je jedným z kľúčových aktérov realizácie súčasnej zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky. Ekonomický diplomat napomáha zapájaniu sa do medzinárodných ekonomických procesov ako aj do procesov, kde je využiteľná jeho pridaná hodnota a to v kontakte s prostredím v teritóriu. V posledných rokoch sa diplomacia značne zekonomizovala a venuje sa jej veľká pozornosť.

Portfólio ekonomického diplomata má široké spektrum úloh. Jednou z hlavných je mikroekonomická diplomacia, čo je priama podpora slovenských podnikateľských subjektov s cieľom pomoci obchodnej a investičnej spolupráci.

Do tejto oblasti spadá:

 • poskytovanie podpory podnikateľským subjektom pri obchodnom zámere v zahraničí prostredníctvom poradenskej, konzultačnej aktivity
 • prezentuje a podporuje prezentáciu slovenských výrobkov a výrobcov na trhu v zverenom teritóriu prostredníctvom osobných kontaktov, výstav a medzinárodných veľtrhov
 • prostredníctvom spolupráce s hospodárskymi inštitúciami (SOPK, AZZZ, SARIO, SACR, NADSME...) organizuje podnikateľské misie, konferencie a semináre s tematikou zvereného teritória
 • vypracúva operatívne a analytické správy. V teritoriálnych informáciách sú zahrnuté okrem základnej vnútornej ekonomickej charakteristiky aj informácie o finančnom a daňovom sektore zverenej krajiny
 • sprostredkuje informácie z oblasti legislatívy v teritóriu
 • podporuje cestovný ruch

Druhou úlohou je makroekonomická diplomacia, ktorá je realizáciou hospodárskej diplomacie vo vzťahu k štátnym inštitúciám v hostiteľskej krajine, ktorá napomáha vytvárať vhodný politický a legislatívny rámec podnikateľským aktivitám slovenských subjektov.

Okrem uvedeného sa venuje ekonomická diplomacia rôznym fázam exportných prípadov s poskytnutím informácií o tom ako si vybrať vhodný trh pre podnikanie v zahraničí, ako preniknúť na vybraný trh, ale aj o pozitívach a negatívach podnikania v teritóriu.

Dátum poslednej aktualizácie: 20. januára 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 22:33:26.272 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní konferencie Digital Day 2016, ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2016 v Belehrade, v Srbsku
 • 15.04.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní odborného workshopu na tému perspektíva ropného priemyslu v budúcom energetickom mixe, ktorý sa uskutoční 16.júna 2016 v Belehrade.
 • 16.03.2016
  | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o možnosti kúpy nezastavaného stavebného pozemku v katastrálnom území obce Krnješevci neďaleko Belehradu.
 • ikonka suboru
  16.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti kolektívnej účasti na 60. medzinárodnom veľtrhu techniky - Integra, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. - 20. mája 2016 v Belehrade.
 • ikonka suboru
  03.03.2016
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 1. Medzinárodnom obchodnom veľtrhu a konferencii v oblasti vodohospodárstva na západnom Balkáne, ktoré sa uskutočnia 06.06-09.06.2016 v Belehrade na výstavisku Belexpocentar.
 • 16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť, že od konca januára 2016 bol na internete spustený „online“ register nesplatených pokút v Srbsku pre fyzické i právnické osoby.
 • ikonka suboru
  16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke služieb – spoločnosti „MT Tax & Legal Advisory“ (MTTLA), ktorá pôsobí v Belehrade od roku 2009 s cieľom vytvorenia „one-stop-shop“ miesta pre zahraničných investorov.
 • 11.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje o pokračovaní podujatia s názvom „Ochrana vodných zdrojov a manažment vodného hospodárstva - Slovenské skúsenosti a odporúčania,“ ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade 09. 02. 2016 v kongresovej hale výstaviska.
 • 11.02.2016
  | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o dňoch energetiky v Novom sade, ktoré pripravuje Sekretariát pre energetiku Autonómnej oblasti Vojvodina a CEDEF (Central European Development Forum) v dňoch 10. - 11. 03.2016.
 • 10.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade zorganizoval 08.02.2016 „workshop“ zameraný na transfer skúseností v oblasti vodného hospodárstva pod názvom: Ochrana vodných zdrojov a manažment vodného hospodárstva - Slovenské skúsenosti a odporúčania. Uvedeného podujatia sa zúčastnilo 65 odborníkov zo srbských organizácií a inštitúcií (Ministerstvo poľnohospodárstva a životného prostredia, obchodné komory, srbské univerzity a vedúci pracovnici vôd a kanalizácií – Niš, Kragujevac, Subotica, St. Pazova, Novi Sad, TV a iné média), ktorým predstavitelia EBRD, Technickej univerzity vo Zvolene a slovenskej spoločnosti Ferrmont ponúkli analýzy a skúsenosti dobrej praxe z obdobia transformácie slovenského vodohospodárstva, ale aj možnú spoluprácu v danej oblasti. Úspešnosť podujatia potvrdila aj otvorená diskusia k problémovým otázkam srbského vodohospodárstva.