Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Zdieľanie slovenských skúseností

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Belehrade vyhlasuje výzvu na podávanie projektových návrhov pre zdieľanie slovenských skúseností pre záujemcov zo Srbska pre rok 2019.

Návrhy je možné podávať pre tri nasledovné typy aktivít:

 

Stáže v Slovenskej republike -  možnosť pre diplomatov v partnerských krajinách pricestovať na Slovensko, zúčastniť sa na procese výmeny informácií a získavania kontaktov, ako aj posilniť vzájomné bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a partnerskou krajinou. Maximálna možná dĺžka trvania stáže sú 4 týždne.

 

Študijné návštevy v Slovenskej republike -  možnosť pre profesionálov, expertov a predstaviteľov vlády a mimovládneho sektoru v partnerských krajinách pricestovať na Slovensko, oboznámiť sa so slovenskými vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťami priamo na mieste, ako aj nadviazať a kultivovať vzťahy so svojimi zahraničnými partnermi. Prostredníctvom krátkodobých návštev Slovenska (v trvaní max. 5 dní vrátane cesty) budú mať možnosť zúčastniť sa na obchodných rokovaniach, získať potrebné skúsenosti a rozvíjať svoje profesionálne záujmy. 

 

Návštevy slovenských expertov v partnerskej krajine -  možnosť pre expertov v partnerských krajinách pozvať svojich slovenských partnerov do svojej krajiny s cieľom zúčastniť sa na výmene vedomostí a nadviazať nové kontakty, ako aj posilniť vzájomné bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a partnerskou krajinou. Maximálna dĺžka trvania návštevy je 5-10 dní vrátane cesty.

 

Návrhy musia byť podané prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky do 30. septembra 2019. Všetky odsúhlasené aktivity musia byť implementované do 31. októbra 2019. Všetky potrebné informácie o procedúre môžete nájsť v priložených súboroch nižšie.

Dátum poslednej aktualizácie: 26.2.2019 Dátum vytvorenia: 26.2.2019