Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

State Secretary Parízek visits the Republic of Serbia

Štátny tajomník L. Parízek navštívil Srbskú republiku​

30.3.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Krajania v zahraničí | Srbsko

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Lukáš Parízek absolvoval 27. – 29. marca​  pracovnú návštevu Srbskej republiky. V jej rámci sa stretol so svojimi srbskými partnermi – štátnymi tajomníkmi rezortu diplomacie Ivicom Tončevom a Nemanjom Stevanovićom, predstaviteľmi autonómnej oblasti Vojvodina – predsedom parlamentu autonómnej oblasti Ištvánom Pásztorom, podpredsedom vlády a ministrom pre vzdelávanie, predpisy a národnostné menšiny Mihaljom Njilašom, ministrom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslavom Štatkićom, predstaviteľmi samospráv, médií, kultúrnych a náboženských inštitúcií, ako aj predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Kovačici, Báčskom Petrovci, Starej Pazove, Kysáči, Selenči a Novom Sade.
 
Počas rozhovorov so svojimi rezortnými partnermi štátny tajomník L. Parízek vyjadril obavy z vývoja na západnom Balkáne, ktorý je poznačený negatívnymi tendenciami a zhoršovaním sa spoločenskej a bezpečnostnej situácie v mnohých krajinách regiónu západného Balkánu. Potvrdil pripravenosť SR aktívnou politikou presadzovať napĺňanie tézy Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie 2016, ktorá okrem iného uvádza: „Dôveryhodná politika rozširovania predstavuje strategickú investíciu do bezpečnosti a prosperity Európy“. V tejto súvislosti opätovne vyjadril pripravenosť SR podporovať ambície Srbska stať sa členskou krajinou EÚ i nemennosť našej principiálnej pozície vo vzťahu k unilaterálne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Vzhľadom na zvýšený záujem slovenských podnikateľských subjektov o prehĺbenie ekonomickej spolupráce, podčiarkol záujem SR na tom, aby sa vysoká úroveň politických vzťahov ďalej premietala do hospodárskej oblasti. Vo väzbe na nadchádzajúce zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu v júni tohto roku v Bratislave, počas ktorej je plánované i podnikateľské fórum, vyjadril vieru, že jeho výstupy prispejú k ďalšiemu rozvoju vzájomných ekonomických vzťahov. Ponúkol skúsenosti z vytvárania a fungovania ekonomickej diplomacie SR a vyjadril záujem SR na zdieľaní skúseností získaných počas nedávneho predsedníctva Srbska v OBSE. Vo vzťahu k úrovni práv národnostných menšín v Srbsku uviedol, že SR pozorne sleduje postavenie a úroveň práv nielen slovenskej národnostnej menšiny, situáciu vyhodnocuje a naďalej sa tejto otázke bude venovať.
 
Na stretnutiach s predstaviteľmi autonómnej oblasti Vojvodina sa L. Parízek oboznámil s aktuálnou spoločensko-politickou situáciou v tejto samosprávnej oblasti. Uvítal angažovanosť vlády a parlamentu Autonómnej oblasti Vojvodina v prospech národnostných menšín a uviedol, že SR pozorne sleduje situáciu slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, a to obzvlášť vo vzťahu k otázkam v oblasti vzdelávania, kultúry a informovania v jazyku menšín. Zaujímal sa o pripravované legislatívne zmeny, ako aj implementáciu Akčného plánu pre realizáciu práv národnostných menšín. Zároveň sa zaujímal o zámery a plány s cieľom ekonomického rozvoja a zredukovania odchodov obyvateľov, vrátane osôb patriacich k národnostným menšinám, do zahraničia.
 

Parlamentné zhromaždenie Vojvodina. Parlamentné zhromaždenie Vojvodina. S krajanmi v obci Stará Pazova. S krajanmi v obci Stará Pazova.
Návšteva obce Kovačica. Návšteva obce Kovačica. Pokrajinská vláda. Pokrajinská vláda. Stretnutie s krajanmi v Kovačici. Stretnutie s krajanmi v Kovačici.