1. Domov
  2. Über uns
  3. Unsere Mission

Unsere Mission

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne komplexne zastupuje záujmy Slovenska v Nemeckej spolkovej republike. 

Poslanie veľvyslanectva je prispievať k všestrannému rozvoju vzťahov našich krajín, ktoré sa vyznačujú vysokou dynamikou spolupráce a kontaktov. Obe krajiny sú súčasťou EÚ, NATO, OECD a ďalších medzinárodných organizácií. Hodnotovo sme súčasťou európskeho priestoru slobody a demokracie. Nemecko je zakladajúci a najväčší členský štát EÚ, má významnú úlohu v NATO a je kľúčový hospodársky a politický partner Slovenska.  

Z hľadiska objemu zahraničného obchodu je Nemecko v  Slovenskej republike na 1. mieste, nemecké investície a firmy v  SR podstatnou mierou prispievajú k rozvoju slovenskej ekonomiky. Nemecké podniky sú vo viacerých oblastiach lídrami na poli inovácií a nových technológií. Významnou súčasťou úloh veľvyslanectva je podpora a propagácia vzájomného obchodu a investičných príležitostí pre potenciálnych investorov na Slovensku.  

Veľvyslanectvo poskytuje konzulárne služby a pomoc slovenským občanom. 

V  Nemecku pôsobí aj Slovenský inštitút, ktorý organizuje kultúrne podujatia a šíri povedomie o slovenskom umení a kultúre.