1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Info pre motoristov

Info pre motoristov


Obsah
  Aktualizované 04.12.2023
  04.12.2023
  doplnené informácie o zákaze vedenia motorového vozidla v Nemecku
  07.08.2023
  doplnené informácie o zákaze vedenia motorového vozidla v Nemecku
  Publikované 11.05.2022

  Základné dopravné predpisy

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 100 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V Nemecku platí povinné svietenie vozidiel za zlej viditeľnosti a v tuneli;
  • Pre začínajúcich vodičov (2 roky držiteľ vodičského preukazu) a držiteľov preukazov do 21 rokov platí prísny nulový limit alkoholu. 
  • Ostatní vodiči motorových vozidiel musia dodržiavať limit alkoholu 0,5‰
  • Zimné pneumatiky sú povinné, ak sa na ceste nachádza sneh, ľad alebo námraza

  Mýtu podliehajú všetky motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou prípustnou hmotnosťou 7,5 tony a viac.
   
  Kvalita cestnej siete v Nemecku je vysoká.
   

  Zmeny mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku v roku 2023 a 2024

  V roku 2023 došlo k zmene zákona o vyberaní mýta na nemeckých diaľniciach nasledovne:

  Od 1. decembra 2023

  • Trieda emisií CO2 sa stane novou tarifnou charakteristikou.
  • Bude sa vyberať príplatok za emisie CO₂ a tým sa zmenia aj sadzby mýta.
  • Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH) sa stane novým základom pre zaradenie do hmotnostnej triedy.
  • Triedy znižovania emisií pevných častíc sa rušia

  Od 1. januára 2024

  • Vozidlá s pohonom na zemný plyn (CNG/LNG) budú podliehať mýtnemu.

  Od 1. júla 2024

  • Znžuje sa hranica mýtnej povinnosti zo 7,5 na 3,5 tony, t. j. vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony budú podliehať mýtnemu.
  • Zmení sa oslobodenie bez emisných vozidiel od platenia mýta

  Systém mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku

   

  Parkovanie

  Parkovanie v centre Berlíne je zónovo rozdelené a spoplatnené.
   

  Porucha vozidla

  V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať vašu poisťovňu a miestnu spoločnosť ADAC, ktorá poskytuje 24/7 cestnú asistenciu: 

  • ADAC – tel.: +49 89 22 22 22; 

   

  Radary 

  V Nemecku sú pomerne časté stacionárne radary (4700 inštalovaných radarov v celom Nemecku) i mobilné radary.
   

  Varovania pred radarmi - čo platí v Nemecku?

  V Nemecku je zakázané používať akékoľvek automatické zariadenia na upozorňovanie pred radarmi. Technické zariadenia (napr. radarové detektory) sa nesmú prevádzkovať a nesmú sa ani nosiť v stave pripravené na prevádzku. Nesmú sa používať ani navigačné zariadenia, ktoré zobrazujú rýchlostné radary, resp. aplikácie na upozornenia merania rýchlosti v smartfónoch.

   

  Sú aplikácie na meranie rýchlosti zakázané aj pre spolucestujúcich?

  Používanie aplikácie na upozornenie merania rýchlosti je nezákonné aj v prípade, že ju má na svojom mobilnom telefóne spustenú spolucestujúci.

   

  Aké sú pokuty a sankcie?

  Každý, kto poruší zákaz na používanie aplikácie na upozorňovanie merania rýchlosti sa dopustí správneho deliktu, pričom mu hrozí pokuta až do výšky 75 eur. 

   

  Uloženie zákazu vedenia motorového vozidla na území Nemecka

  V prípade, ak je vodičovi uložený časovo ohraničený zákaz viesť motorové vozidlo na území Nemecka, je potrebné po skončení doby zákazu písomne požiadať (v nemeckom jazyku) príslušný policajný útvar, ktorý zákaz uložil, o povolenie viesť motorové vozidlo na území Nemecka a výmaz zákazu.

   

  Ceny pohonných hmôt

  Ceny pohonných hmôt sú približne o tretinu vyššie ako v SR.