Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Pri vjazde do vyhradených ekologických častí nemeckých miest treba mať nízkoemisnú plaketu

Pri vjazde do vyhradených ekologických častí nemeckých miest treba mať nízkoemisnú plaketu

4.1.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Nemecko

V súvislosti s implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. 10. 2005

o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť

a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS v teritóriu NSR, ZÚ Berlín

opätovne odporúča slovenským občanom cestujúcim do Nemecka motorovým vozidlom, zaobstarať

si tzv. „nízkoemisnú plaketu“. Nízkoemisnou plaketou sa preukazuje plnenie limitných emisných hodnôt

motorových vozidiel, ktorá umožňuje vjazd vozidiel do vyhradených ekologických mestských zón,

označených dopravnou značkou Umweltzone. Za nedodržanie tohto predpisu hrozí motoristovi pokuta

vo výške 40,- EUR. Príslušné nemecké orgány rozbehli v súčasnosti kampaň na zvýšenie ekologického

povedomia motoristov a prostredníctvom médií informujú o tejto skutočnosti širokú verejnosť. Plaketu

je možné kúpi v Nemecku na všetkých miestnych úradoch registrácie vozidiel (tzv. Zulassungstelle),

kontrolných centrách s označením TÜV (strediská Dekra) a autoservisoch, ktoré majú oprávnenie

robiť emisné kontroly, alebo v SR v strediskách STK spoločnosti Slovdekra s.r.o. Cena plakety

v Nemecku je cca 5,- EUR. Bližšie informácie sú dostupné na webstránke ZÚ Berlín, alebo na stránke

spoločnosti Slovdekra: http://www.slovdekra.sk/cms/sk/plaketa . .