Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

V Berlíne o slovenských pohľadoch na pripravovanú Stratégiu EÚ pre dunajský región

V Berlíne o slovenských pohľadoch na pripravovanú Stratégiu EÚ pre dunajský región

30.11.2010 | Ekonomické správy | SR v medzinárodných organizáciách

Po intenzívnych prípravách a konzultáciách s európskymi štátmi sa už v najbližších dňoch očakáva zverejnenie návrhov dokumentov Európskej komisie k Stratégii EÚ pre dunajský región. Táto makroregionálna stratégia má ambíciu načrtnúť víziu rozvoja najväčšej rieky EÚ spájajúcej 14 európskych krajín a identifikovať možnosti posilnenia cezhraničnej spolupráce v podunajskom regióne.

29. novembra 2010, t. j. len niekoľko dní pred zverejnením dokumentov, sa v Berlíne pod záštitou renomovaných inštitúcií – Európskej akadémie Berlín a Nadácie H. Seidela – uskutočnilo podujatie s názvom „Dunaj – tepna Európy“, ktorého cieľom bolo priblížiť slovenské priority vo vzťahu k pripravovanej stratégii a pohľady na spoluprácu podunajských štátov. Na podujatí organizovanom na pôde Zastúpenia Európskej komisie vystúpili veľvyslanec SR v NSR Igor Slobodník a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ivo Nesrovnal.

Veľvyslanec I. Slobodník v úvodnom príhovore načrtol hlavné priority SR vo vzťahu k Dunajskej stratégii. Vyjadril presvedčenie, že Dunaj, ako hlavná tepna regiónu, sa môže stať symbolom ekologickej a ekonomickej dopravy. Ako uviedol, „na to, aby bolo možné tento potenciál plne využiť, bude potrebné zamyslieť sa tak nad spôsobmi zlepšenia plavebných podmienok na samotnej rieke, ako aj nad možnosťami posilnenia severo-južnej transkontinentálnej infraštruktúry“. I. Slobodník zároveň v tejto súvislosti pripomenul, že Dunaj nemožno vnímať „len“ ako rieku, vodný ekosystém, či dopravný koridor. Zámerom SR je, aby sa podunajská oblasť v 21. storočí profilovala ako región založený na poznatkoch, vedomostiach, inováciách, vede a výskume.

Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja I. Nesrovnal vo svojej prezentácii s názvom „Dunaj. Rieka, ľudia a budúcnosť“ priblížil slovenské pohľady na fenomén Dunaja, pripravovanú Dunajskú stratégiu a predovšetkým na spoluprácu s krajinami, ktoré táto najväčšia rieka v Európskej únii spája. Prezentované boli tak oficiálne pozície SR k relevantným aspektom a prioritným osiam Dunajskej stratégie, ako aj bohaté osobné skúsenosti z medzinárodnej spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja s podunajskými štátmi a ďalšími regionálnymi partnermi. I. Nesrovnal predstavil aj viaceré konkrétne pripravované ako aj realizované projekty v oblasti dopravy, energetiky, inovácií, životného prostredia, protipovodňovej ochrany, cestovného ruchu, kultúry a pod. Osobitnú pozornosť vzbudili projekty realizované v rámci partnerstva Bratislavy a Viedne TwinCity, projekt regionálneho partnerstva Centropem, ako aj aktivity v oblasti vedecko-výskumnej a technologickej spolupráce.