Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Od 1. júla 2012 si možno osobne na veľvyslanectve SR v Berlíne požiadať o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu za týchto podmienok: 
 • nejde o prvý vodičský preukaz, 
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu, 
 • žiadateľ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 
O výmenu vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 19.1.2013. 
 
O obnovenie vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že: 
 • žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený, 
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko, 
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.
 
K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá: 
 • doterajší vodičský preukaz, 
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 
a podľa dôvodu žiadosti: 
 • doklad vydaný nemeckou políciou o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu, 
 • matričný doklad Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny), 
 • v prípade, že žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov, predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v NSR.
 
Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C,CE, D1, D1E,D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike. Pokiaľ takýto doklad nepredloží, bude vo vodičskom preukaze ukončená platnosť vodičských oprávnení pre vyššie uvedené skupiny a žiadateľovi bude vydaný vodičský preukaz len s oprávnením platným pre skupinu AM,B, prípadne T ak je jeho držiteľom. Ostatné oprávnenia budú v preukaze aj naďalej zaznamenané, avšak s ukončenou platnosťou. 
 
Za podanie žiadosti o nový vodičský preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 €.
 
Prevziať vodičský preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Berlíne, je možné len na tomto veľvyslanectve.
Dátum poslednej aktualizácie: 18.12.2017 Dátum vytvorenia: 18.12.2017