1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Formuláre

Formuláre

Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 29.8.2022, 481 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 29.8.2022, 1300 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 29.8.2022, 845 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
RTF 75.0 kB, 9.11.2022, 742 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 29.8.2022, 12797 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 18.0 kB, 29.8.2022, 4929 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 29.8.2022, 8495 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 29.8.2022, 982 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 29.8.2022, 382 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
Word 79.4 kB, 21.8.2022, 11170 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
Word 68.1 kB, 21.8.2022, 8559 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
Word 51.5 kB, 21.8.2022, 4377 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 29.8.2022, 5713 stiahnutí
Stiahnuť
Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 29.8.2022, 517 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 29.8.2022, 5998 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 29.8.2022, 556 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 29.8.2022, 1237 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 29.8.2022, 2675 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 54.3 kB, 29.8.2022, 8250 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 29.8.2022, 4737 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 29.8.2022, 581 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 101.1 kB, 29.8.2022, 2027 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
Word 65.7 kB, 29.8.2022, 1647 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 84.5 kB, 29.8.2022, 8531 stiahnutí
Stiahnuť