Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

                                         

 

subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Thunstrasse 63, 3074, Muri b. Bern, Švajčiarsko
Mapka polohy
Tel.: +41 313563930
Mobil: +41 792526369 (pohotovostný mobil - slúži ako núdzová linka po pracovnej dobe a v čase pracovného pokoja a len na nahlasovanie vážnych prípadov ako je úmrtie, hospitalizácia, trestná činnosť a pod.)
Email: emb.bern@mzv.sk

Úradné konzulárne hodiny pre verejnosť na základe predchádzajúceho objednania

Rezerváciu termínu je možné spraviť elektronicky tu

Pondelok

Nestránkový deň

Utorok

9.00 - 16.00

Streda

9.00 - 12.00

Štvrtok

9.00 - 12.00

Piatok

Nestránkový deň

 

Vybavovanie telefonických konzulárnych otázok:

+41 31 3563935

+41 31 3563937

Sobášne listy, rodné listy, osvedčenia o štátnom občianstve, overovanie podpisov a listín

+41 31 3563936

Dokladová agenda (cestovné pasy, občianske a vodičské preukazy)

+41 31 3563930

Všeobecné konzulárne informácie

 

 

Telefonické otázky zodpovieme každý deň v bežnej pracovnej dobe mimo návštevných hodín pre verejnosť, t.j. pondelok a piatok od 9.00 do 16.00. V stredu a štvrtok 13.00 - 16.00
 
Upozorňujeme, že na vyzdvihnutie hotových dokladov po oznámení o ich obdržaní na veľvyslanectve je možné kedykoľvek v úradných hodinách pre verejnosť. Občania ktorí sú objednaní na vyhotovenie dokladu majú prednosť. 
 
Upozornenie: Poplatky za vyhotovenie dokladov sa vyberajú výhradne v hotovosti a v Švajčiarskych frankoch.

Oznamy

 

Oznam – opatrenia proti šíreniu korona vírusu a iných nákazlivých infekcií 

Za účelom zamedzenia ohrozenia verejného zdravia Veľvyslanectvo SR v Berne dôrazne žiada všetkých občanov zdržať sa návštevy a nevstupovať do čakárne konzulárneho oddelenia v prípade akokoľvek zhoršeného zdravotného stavu, ktorý by mohol ohroziť ostatných klientov alebo personál úradu. Akékoľvek pochybnosti o svojom zdravotnom stave je potrebné bezodkladne konzultovať s ošetrujúcim lekárom. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že v zmysle platného zákona môže byť vedomé šírenie nákazlivých chorôb klasifikované ako trestný čin a takto aj potrestané.  
 
V súlade s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaním MZVEZ SR vo veci opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 ďalej Veľvyslanectvo SR v Berne odporúča všetkým klientom, aby počas stránkových hodín konzulárneho  oddelenia vstupovali návštevníci jednotlivo a nezdržiavali sa hromadne v čakárni konzulárneho oddelenia. 
 
Uvedené usmernenie prijímame v snahe chrániť stránky aj personál veľvyslanectva a znížiť existujúce vysoké riziko šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných nákazlivých respiračných chorôb počas aktuálnej prebiehajúcej chrípkovej sezóny, medzi občanmi v priestoroch našej malej čakárne, kde z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť iným spôsobom dodržiavanie vzdialenosti najmenej jeden meter medzi občanmi.
 
Prosíme občanov v maximálnej možnej miere najskôr využívať a uprednostňovať informácie uverejňované na našej webovej stránke, eventuálne elektronickú formu podaní žiadostí, ako aj e-mailový alebo telefonický kontakt. 

AKTUALITY

 • 06.07.2020
  V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR OLP/5455/2020), pristúpila Slovenská republika k ďalším zmenám v hraničnom režime. Od 6. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Pri návrate z vyššie uvedených štátov občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.
 • 05.07.2020
  Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19....
 • 03.07.2020
  Od 27. apríla dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19.
 • 21.06.2020
  Od 27. apríla dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Výnimočný stav zavedený 16. marca, bol zmenený 19. júna na nižší 2. stupeň – mimoriadny - v 3. stupňovej škále podľa epidemiologického zákona. Na základe rozhodnutia švajčiarskej vlády z 12. júna 2020, Švajčiarsko od 15. júna 2020 o 00.00 hod. zrušilo hraničné kontroly so všetkými schengenskými štátmi a obnovilo voľný pohyb osôb so všetkými štátmi EÚ/EFTA a tiež Veľkou Britániou. Od tohto dátumu môžu teda občania SR vstúpiť na územie Švajčiarska bez obmedzení, t.j. v režime pred vypuknutím pandémie COVID-19.
Viac