Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

Thunstrasse 63, 3074, Muri b. Bern, Švajčiarsko
Mapka polohy
Tel.: +41 313563930
Mobil: +41 792526369 (pohotovostný mobil - slúži ako núdzová linka po pracovnej dobe a v čase pracovného pokoja a len na nahlasovanie vážnych prípadov ako je úmrtie, hospitalizácia, trestná činnosť a pod.)
Email: emb.bern@mzv.sk

Oznamy

 

Oznam – opatrenia proti šíreniu korona vírusu a iných nákazlivých infekcií 

Za účelom zamedzenia ohrozenia verejného zdravia Veľvyslanectvo SR v Berne dôrazne žiada všetkých občanov zdržať sa návštevy a nevstupovať do čakárne konzulárneho oddelenia v prípade akokoľvek zhoršeného zdravotného stavu, ktorý by mohol ohroziť ostatných klientov alebo personál úradu. Akékoľvek pochybnosti o svojom zdravotnom stave je potrebné bezodkladne konzultovať s ošetrujúcim lekárom. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že v zmysle platného zákona môže byť vedomé šírenie nákazlivých chorôb klasifikované ako trestný čin a takto aj potrestané.  
 
V súlade s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaním MZVEZ SR vo veci opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 ďalej Veľvyslanectvo SR v Berne odporúča všetkým klientom, aby počas stránkových hodín konzulárneho  oddelenia vstupovali návštevníci jednotlivo a nezdržiavali sa hromadne v čakárni konzulárneho oddelenia. 
 
Uvedené usmernenie prijímame v snahe chrániť stránky aj personál veľvyslanectva a znížiť existujúce vysoké riziko šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných nákazlivých respiračných chorôb počas aktuálnej prebiehajúcej chrípkovej sezóny, medzi občanmi v priestoroch našej malej čakárne, kde z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť iným spôsobom dodržiavanie vzdialenosti najmenej jeden meter medzi občanmi.
 
Prosíme občanov v maximálnej možnej miere najskôr využívať a uprednostňovať informácie uverejňované na našej webovej stránke, eventuálne elektronickú formu podaní žiadostí, ako aj e-mailový alebo telefonický kontakt. 

Ďaľšie zastupiteľstvá v krajine