1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Formuláre

Formuláre

Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 29.8.2022, 480 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 29.8.2022, 1300 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 29.8.2022, 845 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
RTF 75.0 kB, 9.11.2022, 737 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 29.8.2022, 12797 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 18.0 kB, 29.8.2022, 4926 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 29.8.2022, 8491 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 29.8.2022, 982 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 29.8.2022, 376 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
Word 79.4 kB, 21.8.2022, 11169 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
Word 68.1 kB, 21.8.2022, 8556 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
Word 51.5 kB, 21.8.2022, 4374 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 29.8.2022, 5711 stiahnutí
Stiahnuť
Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 29.8.2022, 516 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 29.8.2022, 5998 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 29.8.2022, 553 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 29.8.2022, 1235 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 29.8.2022, 2674 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 54.3 kB, 29.8.2022, 8249 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 29.8.2022, 4734 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 29.8.2022, 580 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 101.1 kB, 29.8.2022, 2027 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
Word 65.7 kB, 29.8.2022, 1646 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Word 84.5 kB, 29.8.2022, 8531 stiahnutí
Stiahnuť