Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli

Avenue Molière 195, 1050, Brusel, Belgicko
Mapka polohy
Tel.: +32 23464261 (ústredňa), +32 23401462, +32 23463597 (konzulárne oddelenie), +32 23401460 (sekretariát)
Fax: +32 23401464, +32 23401467 (konzulárne oddelenie)
Mobil: +32 478621639 (diplomatická pohotovostná služba)
Email: emb.brussels@mzv.sk

Email na konzulárne oddelenie: cons.brussels@mzv.sk

Okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja: 1. a 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. a 15. septembra, 1. a 17. novembra, 24. - 26. decembra.

V čase mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna môžu občania Slovenskej republiky v súrnych prípadoch (úmrtia, hospitalizácie slovenského občana, vážnej dopravnej nehody v dôsledku ktorej bol hospitalizovaný alebo zahynul slovenský občan, straty slovenských cestovných dokladov) kontaktovať diplomatickú pohotovostnú službu veľvyslanectva na tel. čísle: 0032 478 621 639.

 

OBMEDZENIE CHODU KONZULÁRNEHO ODDELENIA VEĽVYSLANECTVA

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva obmedzuje s účinnosťou od 16. marca 2020 chod konzulárneho oddelenia ako preventívne opatrenie na ochranu zdravia klientov a zamestnancov veľvyslanectva kvôli nepriaznivej a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v Belgickom kráľovstve podľa nasledovného:
 
zverejnené ÚRADNÉ HODINY konzulárneho oddelenia nie sú platné, platí OBMEDZENIE prijímania klientov s účinnosťou od 16. marca 2020 do odvolania;
VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ KLIENTOV SA BUDE TÝKAŤ IBA nevyhnutných a vopred ohlásených úkonov;
OBČANIA SR môžu kontaktovať Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR v Bruseli (prostredníctvom e-mailu cons.brussels@mzv.sk; resp. telefonickej linky +3223401462, +3223463597). Naliehavosť dožiadaní posúdi Konzulárne oddelenie.
PRIJÍMANIE BEŽNÝCH KONZULÁRNYCH ŽIADOSTÍ JE DOČASNE POZASTAVENÉ.
 
 Ďakujeme za porozumenie.
 

Oznamy

KONZULÁRNE ODDELNIE ZÚ BRUSEL INFORMUJE, ŽE S PLATNOSŤOU OD 1. JÚNA 2019 SA ZAVÁDZA OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM NA VŠETKY ÚRADNÉ DNI. ZÁROVEŇ SA ÚRADNÉ HODINY KONZULÁRNEHO ODDELENIA UPRAVUJÚ NASLEDOVNE:
PONDELOK: 13:00 -16:00
UTOROK: 9:00 – 12:00
STREDA: 9:00 – 12:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00 a 13:00-16:00

OBJEDNÁVAŤ SA JE MOŽNÉ MIMO ÚRADNÝCH HODÍN NA:
TEL: 02/340 1462, 02/346 35 97
alebo
EMAIL: CONS.BRUSSELS@MZV.SK

-------------------------------------------------------------------------------------

De consulaire afdeling van de ambassade in Brussel informeert dat er vanaf 1 juni 2019 een systeem van afspraken voor alle openingsdagen wordt ingevoerd. Tegelijkertijd worden de openingsuren van de consulaire afdeling aangepast zoals volgt:
MAANDAG: 13:00 – 16:00
DINSDAG: 9:00 – 12:00
WOENSDAG: 9:00 – 12:00
DONDERDAG: 9:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00

U KUNT EEN AFSPRAAK MAKEN BUITEN CONSULAIRE UREN OP DE VOLGENDE TELEFOONNUMMERS:
02/340 1462
02/346 35 97
OF VIA EEN E-MAIL NAAR: cons.brussels@mzv.sk

AKTUALITY

 • 01.06.2020
  Na územie Slovenskej republiky môžu od 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom
 • 27.05.2020
  Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 27. mája 2020 od 00.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
 • 21.05.2020
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pripomína odporúčanie necestovať do žiadnej krajiny sveta.
 • 14.05.2020
  Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 14. mája 2020 zaslala blahoprajný telegram luxemburskému veľkovojvodovi Henrimu pri príležitosti narodenia jeho vnuka, princa Charlesa Jeana Philippa Josepha Marie Guillauma.
Viac