Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Výzva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí Maďarska na nomináciu na cenu „Dobré susedstvo a porozumenie“ v roku 2014

Výzva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí Maďarska na nomináciu na cenu „Dobré susedstvo a porozumenie“ v roku 2014

2.12.2013 | Očakávané udalosti - old

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a minister zahraničných vecí Maďarska János Martonyi, na základe dohody ministerstiev zahraničných vecí o zriadení spoločnej ceny s názvom „Dobré susedstvo a porozumenie“, podpísanej 15. decembra 2008, týmto zverejňujú výzvu na predkladanie nominácií na cenu, ktorá má byť ministrami zahraničných vecí odovzdaná v roku 2014.

Cieľom spoločnej ceny založenej ministrami zahraničných vecí je verejné uznanie tých osôb slovenskej, resp. maďarskej národnosti, občianskych združení, organizácií, spoločenstiev alebo spoločenských združení verejného života, školstva, kultúry a cirkevného života, vedy a médií, ktoré v značnej miere prispeli k rozvoju slovensko-maďarských vzťahov a upevnili vzájomné pochopenie medzi oboma národmi.

Uznanie sa spája s finančnou odmenou v hodnote 2 tisíc eur, respektíve tomu zodpovedajúcej sume vo forintoch.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska vyzýva touto cestou občanov, inštitúcie a spoločenské združenia Slovenskej republiky a Maďarska, aby svoje návrhy na ocenenie doručili do 31. januára 2014 súčasne na:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Druhý teritoriálny európsky odbor, (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, e-mailová adresa: michaela.lezakova@mzv.sk) a Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska - Magyarország Külügyminisztériuma, II. Európai Főosztály (1027 Budapest, Bem rakpart 47., e-mail: bkiss@mfa.gov.hu), alebo na

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti (1143 Budapest, Stefánia út 22-24, e-mailová adresa: emb.budapest@mzv.sk), resp. Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave - Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége (Nad Lomom 28, 811 02 Bratislava, e-mail: mission.pzs@mfa.gov.hu).

Návrh má obsahovať meno nominovaného alebo presný názov spoločnosti, organizácie, spoločenstva, popis činnosti a dosiahnutých výsledkov a popis prínosu k rozvoju a upevňovaniu slovensko-maďarských vzťahov.

Spomedzi prijatých nominácií ministri zahraničných vecí na základe konsenzu vyberú jedného slovenského a jedného maďarského nominanta na ocenenie. Odovzdanie ceny sa uskutoční v roku 2014 v Maďarsku.