Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Statement of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic on the SK PRES auspices over the Rainbow Pride rally in Bratislava and the use of the rainbow motif at the Slovak Embassy in Budapest

Vyjadrenie MZVaEZ SR k záštite SK PRES nad podujatím Dúhového pochodu v Bratislave a k použitiu dúhového motívu na zastupiteľskom úrade SR v Budapešti

31.7.2016 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Slovenské predsedníctvo má celospoločenský charakter a jedným z jeho cieľov je podpora základných hodnôt EÚ. K ním patrí aj rešpektovanie ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k menšinám. V tomto zmysle bolo medzi 110 podujatí, ktorým SK PRES poskytlo záštitu, zaradené aj podujatie mimovládnej organizácie Inakosť, ktoré spĺňa kritéria, ako je obhajoba práv, tolerancie a odstraňovanie diskriminácie. V praxi takáto záštita znamená, že organizácia môže použiť na svojom podujatí logo SK PRES. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neposkytuje žiadnu finančnú dotáciu na dané podujatia.

 

Slovenský veľvyslanec v Budapešti sa pripojil k spoločnej akcii ďalších 30 veľvyslanectiev v Budapešti. Cieľom ich vyhlásenia bolo poukázať na celosvetové základné hodnoty, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda a zamedzenie diskriminácie menšín. Vyhlásenie v deklaratórnej rovine uznáva práva príslušníkov LGBTI na slobodné sebavyjadrenie sa v  medziach zákona. Rešpekt voči ľudským právam, vrátane dodržiavania nediskriminácie a slobody slova je jedným zo základných princípov právneho štátu, ako aj súčasťou medzinárodných dohôd, ku ktorým sa hlási aj Slovenská republika. V tejto súvislosti náš zastupiteľský úrad aplikoval dúhový motív na balkóne budovy veľvyslanectva.

 

Vzhľadom na to, že zastupiteľský úrad SR v Budapešti svoju aktivitu vopred nekonzultoval s ústredím, riešil minister ZVaEZ SR tento problém pohovorom s veľvyslancom SR v Budapešti. Upozornil ho, že zastupiteľský úrad SR, ako oficiálna štátna inštitúcia, nemôže autonómne rozhodovať o akýchkoľvek aktivitách s politickým dosahom. V tomto zmysle MZVaEZ SR upozornilo aj všetky zastupiteľské úrady SR v zahraničí.  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák týmto považuje celú záležitosť za uzavretú. ​