1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Argentína

Publikované 04.05.2022

Kriminalita je pomerne vysoká. Treba venovať zvýšenú pozornosť batožine a osobným veciam, hrozia krádeže, osobitne pri cestovaní verejnou dopravou a návšteve turistických miest. 

Neodporúča sa individuálny presun v meste aj mimo mesta v nočných hodinách. Po príchode do krajiny si treba vyhotoviť fotokópiu cestovného dokladu a pohybovať sa po meste len s ňou a primeraným finančným obnosom. V prípade napadnutia neklásť odpor a odovzdať peniaze delikventom. Odporúča sa cestovať len veľkými a známymi dopravnými spoločnosťami, v mestách radšej overenou taxislužbou.

Turistická polícia poskytuje informácie, asistenčné služby a pomoc pre turistov, ktorí sa ocitli v krízovej situácii (okradnutie, strata dokladov, sprostredkuje kontakt so zastupiteľským úradom, ohrozenie osobnej bezpečnosti...). 

Turistická polícia pôsobí v exponovaných turistických lokalitách: Buenos Aires, Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba. Členovia Turistickej polície sú jazykovo vybavení (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina). Je možné osloviť ktoréhokoľvek člena polície iných zložiek a žiadať o sprostredkovanie kontaktu s turistickou políciou.
 
24-hodinové pohotovostné číslo turistickej polície:
 (+54 9) 11 5050 9260
 (+54 9) 11 5050 3293

e-mail: 
serv.turista@gmail.com; 
policiaturistica@policiadelaciudad.gob.ar
 

Bolívia

Publikované 17.05.2022

Bezpečnostná situácia v Bolívii je porovnateľná s inými krajinami Južnej Ameriky. Treba si dávať pozor na pouličnú kriminalitu v hlavnom meste osobitne vo večerných hodinách a vyhýbať sa chudobným štvrtiam. Pomerne časté sú pouličné protesty, štrajky a demonštrácie, veľakrát tu dochádza k násiliu.  Protesty, hlavne vo vidieckych oblastiach môžu viesť ku blokádam ciest, a môžu trvať aj niekoľko týždňov

Paraguaj

Publikované 17.05.2022

Zločin je v mestách bežný, ale samozrejme v nižšej miere, ako v Rio de Janeiro, Sao Paulo a Buenos Aires. Vyhnúť sa odporúčame mesto Ciudad del Este, ktoré je hlavným bodom pre nezákonné aktivity, ako je napríklad falšovanie peňazí. Všeobecne ale platí, že pokiaľ nie je občan zapojený do pašovania drog (úmyselne alebo aj neúmyselne) a je ostražitý voči vreckovým zlodejom, je v bezpečí.

Peru

Publikované 11.05.2022

Bezpečnostná situácia v Peru je v porovnaní s inými krajinami Južnej Ameriky na podobnej úrovni. Treba si dávať pozor na pouličnú kriminalitu v hlavnom meste osobitne vo večerných hodinách, vyhýbať sa chudobným štvrtiam a neupriamovať na seba pozornosť. 

Uruguaj

Publikované 31.05.2022

Bezpečnostná situácia v Uruguaji je v porovnaní s inými krajinami Južnej Ameriky na lepšej úrovni. Treba si však dávať pozor na pouličnú kriminalitu v hlavnom meste osobitne vo večerných hodinách a vyhýbať sa chudobným štvrtiam. 

Čile

Publikované 16.05.2022

Z bezpečnostného hľadiska Čile predstavuje pre zahraničného turistu pokojnú krajinu, v porovnaní s inými juhoamerickými krajinami tu sú bezpečnostné riziká menšie, násilné trestné činy zamerané proti zahraničným turistom sú výnimočné. 

Konfliktným situáciám sa dá vyhnúť dodržiavaním základných preventívnych rád. Najpočetnejšie problémy, najmä vo vybraných štvrtiach veľkých miest ako Santiago, Valparaíso, Vina del Mar a i., mávajú zahraniční turisti s vreckovými zlodejmi. 

Zvlášť upozorňujeme na relatívne vysokú kriminalitu v historickom centre Valparaíso okolo prístavu, ako aj v mestách v blízkosti bolívijských a peruánskych hraníc. Osobitnú pozornosť venujte osobným veciam počas presunov (najmä nočných) autobusom, prípadne vlakom (železnica Santiago – Temuco a železničná dráha Arica – La Paz, prípadne železnica z čilskej Calamy do Bolívie).