1. Domov
 2. Cestovanie
 3. COVID-19

COVID-19

Argentína

Aktualizované 22.09.2022
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Argentína umožňuje voľný vstup občanom Slovenskej republiky do krajiny.

 

Platia nasledujúce opatrenia:

Ak sa na ktoromkoľvek mieste vstupu do krajiny zistí pozitívny alebo podozrivý prípad COVID-19, prijmú sa preventívne a kontrolné opatrenia prijaté v prípade akejkoľvek akútnej respiračnej infekcie v súlade s Komplexnou stratégiou dohľadu a kontroly COVID-19 a iných akútnych respiračných infekcií, ktorú uverejnilo Ministerstvo zdravotníctva Argentínskej republiky v apríli 2022.

Vstup sprevádzajúcich osob cestujúcich na letiská môže byť obmedzený, ak si to vyžaduje epidemická situácia.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Argentíny je povolený

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je možné v neobmedzenej miere.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Bolívia

Aktualizované 19.09.2022
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Na vstup majú občania Slovenskej republiky povinnosť spĺňať aspoň jednu z uvedených podmienok:

 • ​​​​​​​predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred vstupom do krajiny;
 • alebo predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);
 • alebo predložiť negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín pred vstupom do krajiny;

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Bolívie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je možné pre všetkých.

Aktuálnu situáciu pandémie COVID-19 v jednotlivých regiónoch Bolívie je možné sledovať na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Bolívie.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Peru

Aktualizované 19.09.2022
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Na vstup musia občania Slovenskej republiky spĺňať aspoň jednu z uvedených podmienok:

 • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín pred vstupom do krajiny;
 • alebo predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny aspoň 3 dávkami; prípadne podľa aktuálnej schémy vakcinácie krajiny pôvodu);
 • mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom KN95, prípadne trojvrstvovým chirurgickým rúškom.

Aspoň 72 hodín pred vstupom do Peru je potrebné vyplniť čestné prehlásenie. ​​​​​​​

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Cestujúci môžu vykonávať medzinárodné spojenia medzi letmi s maximálnym časom 24 hodín a bez opustenia medzinárodného nástupného priestoru. Vždy je potrebné disponovať dokumentáciou potrebnou na vstup do krajiny určenia. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je umožnené za dodržania obmedzujúcich podmienok. Na celom území Peru naďalej platí výnimočný stav so zákazom vychádzania od 22.00 do 04.00 hod. Tento čas sa v rôznych okresoch môže líšiť, v hlavnom meste Lime platí zákaz vychádzania od 23.00 do 04.00 hod. V tomto čase samozrejme nie je povolené cestovať. Na celom území Peru je potrebné počítať s častými kontrolami policajných a vojenských hliadok.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Uruguaj

Aktualizované 19.09.2022
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Na vstup do krajiny zaočkované osoby majú povinnosť:

 • predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny) vakcínou schválenou krajinou pôvodu;
 • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v Uruguaji.

​​​​​​​

Nezaočkované osoby môžu vstúpiť na územie len za splnenia podmienok:

 • predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v krajine;
 • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín;

​​​​​​​

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 v priebehu 90 dní pred príchodom do krajiny, musia predložiť

 • potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia, pričom uplynulo minimálne 10 dní od nástupu príznakov alebo vykonania testu
 • ​​​​​​​a predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v Uruguaji.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Uruguaja je povolený. Vycestovanie z Uruguaja je povolené pre všetkých.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené pre všetkých.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Čile

Aktualizované 19.09.2022
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Na vstup do krajiny je potrebné splniť jednu z nasledujúcich podmienok:

 • predložiť negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín pred vstupom do krajiny;
 • predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny);

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Čile je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Paraguaj

Aktualizované 19.09.2022
Publikované 08.07.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Vláda Paraguaja rozhodla o otvorení hraníc pre vstup cudzincov na územie Paraguaja. Od 15. októbra 2020 sú otvorené hraničné priechody s Brazíliou a od 21. októbra 2020 sú obnovené medzinárodné lety na medzinárodnom letisku v hlavnom meste Asuncióne.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Paraguaja je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené pre všetkých.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR