Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Energetické fórum pod názvom „Bezpečná a trvaloudržateľná energia pre región“ v Rumunsko

Energetické fórum pod názvom „Bezpečná a trvaloudržateľná energia pre región“ v Rumunsko

15.4.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko

Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 13. ročníka energetického fóra pod názvom „Bezpečná a trvaloudržateľná energia pre región“, ktoré sa uskutoční v dňoch  12. -16. júna 2016 v Costinesti, Rumunsko

Energetické fórum sa organizuje každé dva roky s podporou Svetovej energetickej rady (WEC). FOREN je tiež už uznávané ako najdôležitejšie multi-energetické podujatie v strednej a východnej Európe zhromažďujúce rádovo cca 1000 účastníkov.
Podujatie organizuje rumunský Národný výbor WEC, pod záštitou vlády Rumunska, pod vedením Svetovej energetickej rady (WEC) a s podporou členských výborov WEC v strednej a východnej Európe. 

Okrem členov WEC/RNC fórum priťahuje vedúcich predstaviteľov z ministerstiev, vlád, akademickej obce, vedúcich energetických spoločností z európskych nadnárodných spoločností, odborníkov v otázkach energetiky a životného prostredia, ako aj zástupcov masmédií.

Počnúc rokom 2011 FOREN bol určený ako oficiálnym regionálnym zasadnutím WEC pre strednú a východnú Európu. Je zameraný na pomoc misie WEC s cieľom uľahčiť dialóg o energetických politikách pre udržateľnú energetickú budúcnosť.

Ostatného vydania regionálneho energetického fóra - FOREN 2014 -  edícia zameraná na "Zajtrajšiu energetiku: od vízie k realite", sa zúčastnilo viac ako 700 energetických odborníkov a politikov.

Kontaktné údaje:
WEC Romanian National Committee
Tel: +4 0372 821 475; +4 0372 821 476 
e-mail: foren2016@cnr-cme.ro ; web: http://www.cnr-cme.ro/foren2016/ 

Adresa podujatia : Vox Maris Grand Resort, Costinesti, Romania