Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na veľvyslanectve Slovenskej republiky o vydanie občianskeho preukazu (pričom od 1. decembra 2013 sa vydáva občiansky preukaz s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta eID) za týchto podmienok:
  • nejde o prvý občiansky preukaz,
  • žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený,
  • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.
K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá
  • doterajší občiansky preukaz,
  • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas).
a podľa dôvodu žiadosti:
  • doklad vydaný políciou Rumunska o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty),
  • doklad matričného úradu Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).
Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len slovenský občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Za účelom podania žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín - telefonicky alebo emailom.

Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 €, v prípade straty alebo odcudzenia 30 € resp. 50 €, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Prevziať občiansky preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné len na tom istom veľvyslanectve Slovenskej republiky.

Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz (vydaný po 1. 7. 2008) bez elektronického čipu, môže od 1. 12. 2013 požiadať o vydanie eID. Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód. Ak žiadateľ pri prijatí žiadosti na veľvyslanectve SR bezpečnostný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky.

Bližšie informácie týkajúce sa eID karty:

Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom Dátum poslednej aktualizácie: 7.12.2017 Dátum vytvorenia: 23.10.2014