Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

Poslaním Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Bukurešti je prispieť k spolupráci medzi Slovenskom a Rumunskom v politickej, ekonomickej, kultúrnej oblasti a všestranným kontaktom medzi občanmi a organizáciami oboch štátov. Úlohy Zastupiteľského úradu SR v Bukurešti v uplynulých rokoch narastali súbežne s rozširovaním vzájomných kontaktov a spolupráce po vstupe oboch krajín do NATO a Európskej únie.

Zastupiteľsky úrad v Bukurešti pracuje na prezentácií Slovenska v Rumunsku, vytváraní dobrých vzájomných vzťahov, zapája sa do aktivít organizovaných v Rumunsku Európskou úniou, zastupiteľstvami ostatných štátov, V4, medzinárodnými organizáciami a združeniami.

Jednou z dôležitých funkcií zastupiteľského úradu je aj konzulárna ochrana a pomoc slovenským občanom v Rumunsku.

Zastupiteľský úrad v Bukurešti sa pravidelne zúčastňuje podujatí organizovaných Slovákmi žijúcimi v Rumunsku a všemožne sa snaží o ich podporu.
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 12.9.2006