Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Informácie pre motoristov

Elektronicky výber mýta v Poľskej republike

Všetky informácie v slovenskom jazyku sú uvedené na webovej stránke https://www.viatoll.pl/sk/strona-glowna

 
Cestovanie osobným motorovým vozidlom
  

 • V prípade cestovania motorovým vozidlom je nevyhnutné, aby ste mali pri sebe všetky doklady – vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a platné zákonné poistenie (zelená karta) vrátane dokladu totožnosti
 • Povinná výbava vozidla: hasiaci prístroj, trojuholník.
 • Aj napriek skutočnosti, že v Poľsku nie je lekárnička povinná súčasť výbavy, odporúčame disponovať ňou vo vozidle.
 • Počas jazdy je v Poľsku zavedená povinnosť celodenného svietenia.
 • Povinné používanie bezpečnostných pásov – vpredu aj vzadu.
 • Používanie zimných pneumatík v Poľsku nie je povinné, ale vzhľadom na časté a prudké zmeny počasia v zimnom období odporúčame mať obuté zimné pneumatiky.
 • Deti do veku 12 rokov alebo vysoké menej ako 150 cm musia byť prevážané v detských sedačkách. Deti môžu sedieť na prednom sedadle, pokiaľ majú viac ako 150 cm + musia mať bezpečnostný pás. Deti pod 150 cm môžu sedieť na prednom sedadle, pokiaľ sedia v autosedačkách (Isofix a iné podobé systémy), alebo na podsedákoch – bezpečnostný pás musí byť vo výške hrudníka. Táto povinnosť neplatí v taxíkoch, vozidlách prvej pomoci a polície.
 • Vozidlo musí mať uzatvorenú zákonnú poistku (odporúčame mať uzavreté úplné havarijne poistenie). 
 • Všeobecne prejazd osobných vozidiel po štátnych cestách a diaľniciach je bezplatný. Pre osobné vozidla sú spoplatnené len niektoré úseky diaľnic – označené sú písmenom A a jednociferným číslom 
 • Poplatky za vybrané úseky diaľnic je možné uhradiť na mýtniciach bankovkami v menách: PLN, € alebo platobnou kartou.
 • Od 1. januára 2011 získali inšpektori Inšpektorátu cestnej premávky Poľskej republiky rovnaké kompetencie ako polícia – kontrolovať okrem nákladných vozidiel aj osobné vozidlá a motocykle, čo znamená, že môžu vykonávať kontrolu rýchlosti, triezvosti šoférov, dokladov od vozidla a technického stavu vozidla.

 

Maximálne povolené rýchlosti vozidiel v cestnej premávke:

Obec od 5:00.-23:00 hod. – 50km/h
Obec od 23:00.-5:00 hod. – 60km/h
Obytná zóna -20km/h

Mimo obce – osobné vozidlá, motocykle, nákladné vozidlá do 3,5 T
Diaľnica - 140km/h
Rýchlostná cesta (2 pruhy) - 120km/h
Rýchlostná cesta (1 pruh) - 100km/h
Ostatné cesty - 90km/h

Ostatné vozidlá
Diaľnica, rýchlostné cesty -80km/h
Ostatné cesty - 70km/h

Peňažné pokuty ukladajú: 

 • polícia
 • inšpekcia cestnej dopravy
 • colné úrady
 • hraničná stráž

 

Miestne špecifiká a odporúčania:
  

 • Odporúčame parkovať na strážených parkoviskách, dobre sa presvedčiť, že vozidlo je zabezpečené. Neodporúčame parkovať na neznámych miestach, rôznych odpočívadlách pri cestách s minimálnou frekvenciou ľudí a vozidiel.
 • Dodržiavať zásady starostlivosti o osobné veci a zaobchádzať s nimi tak, aby bolo minimalizované riziko ich odcudzenia.
 • Počas jazdy je dobré auto zamknúť zvnútra, hlavne na križovatkách.
 • Je potrebné počítať s nedisciplinovanosťou a netoleranciou miestnych vodičov, najmä čo sa týka rýchlosti jazdy.
 • Na cestách sú miestami vyjazdené koľaje, ktoré sťažujú bezpečnú a plynulú jazdu.
 • Na cestách je potrebné počítať s netoleranciou niektorých vodičov (rýchla jazda, nebezpečné predchádzanie a pod.) a s vysokou frekvenciou osobných a nákladných vozidiel, najmä na hlavných ťahoch. Na niektorých úsekoch často dochádza k vzniku veľkej kolóny aut s niekoľkohodinovým blokovaniam cestných komunikácií.

 

Čo je ITD – Inspekcja Transportu Drogowego

Inšpekcia cestnej dopravy je nezávislá kontrolná služba vykonávajúca svoju činnosť od roku 2002. V zmysle zákona o cestnej doprave z 6. septembra 2001 plní úlohy súvisiace s kontrolou dodržiavania predpisov cestnej dopravy, štátnej a medzinárodnej prepravy nákladnými vozidlami nad 3,5 tony, autobusov a taxíkov. Inšpekcie sú organizované podľa vojvodstiev (16). Dozor nad nimi vykonáva Hlavný inšpektorát cestnej dopravy so sídlom vo Varšave.

Inšpektor ma právo: 
•    vstupu do vozidla,
•    vstupu do priestorov, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť,
•    kontroly dokumentov,
•    kontroly osobných dokladov,
•    kontroly technického stavu vozidla,
•    použiť donucovacie prostriedky,
•    použiť služobnú zbraň,
•    uložiť peňažné pokuty.

Inšpektor môže vykonávať svoju kontrolnú činnosť buď v uniforme, alebo bez nej, so služobným preukazom a identifikačným znakom. Bez uniformy môže inšpektor kontrolovať priestory, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť, ako aj vozidlá, u ktorých nie je potreba zadržania vozidla na ceste mimo stanice. Zadržanie vozidla za účelom kontroly môže vykonať iba inšpektor v uniforme.

V prípade porušenia všeobecne platných predpisov môže inšpektor udeliť peňažnú pokutu vo výške 50 – 15 000 PLN. Peňažná pokuta pri cestnej kontrole nesmie prekročiť sumu 15 000 PLN. Pokutu možno uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou. Každé auto je vybavené zariadením pre platbu kartou. Náklady súvisiace s platbou bankovou kartou znáša pokutovaný. V prípade neuhradenia pokuty má inšpektor právo zadržať vozidlo a umiestniť ho na náklady majiteľa na strážené parkovisko do doby uhradenia pokuty. Náklady za parkovanie na platenom parkovisku hradí majiteľ vozidla. V Poľsku platí zásada „Jeden priestupok, jedna pokuta“. Raz udelená pokuta inšpektormi je uznávaná počas celej jazdy Poľskom a naspäť do domovskej krajiny. Inšpektori uznávajú pokutu udelenú aj v zahraničí.

Odporúčame prepravcom v kamiónovej doprave: 
•    vybaviť šoféra pred cestou hotovosťou alebo platobnou kartou tak, aby vodič mal dostatočnú hotovosť na zaplatenie pokuty – priemerná výška pokuty sa pohybuje okolo 2000-3000 PLN,
•    poučiť šoféra nech si necháva doklady o absolvovanej kontrole a uložených pokutách počas celej jazdy Poľskom.

 

Pokuty, zadržanie vodičského preukazu, dopravná nehoda

Povinnosti polície
Policajt pri udelení pokuty musí poinformovať vodiča o priestupku, ktorého sa dopustil, o výške pokuty, čo nastupuje v prípade odmietnutia zaplatenia pokuty a aké sú možnosti odvolania sa.

 

Zadržanie vodičského preukazu 

 • po požití alkoholu alebo omamných látok,
 • z dôvodu zničenia dokladu,
 • v prípade falošného dokladu, 
 • v prípade, že voči vodičovi je vydané rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu, 
 • v prípade, že vodič sa dopustil trestného činu alebo priestupku, za ktorý hrozí zákaz činnosti vedenia motorového vozidla (napr. vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu) a
 • v prípade zadržania vodičského preukazu policajt vydá potvrdenie platné 7 dní.

 
Zadržanie technického preukazu
Po zdržaní technického preukazu, ten zostáva na polícii ešte 7 dní a následne ho zasielajú na príslušné veľvyslanectvo alebo konzulát. V prípade Poľska na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove.

 

Úhrada uloženej pokuty

 • Cudzinec môže uhradiť pokutu buď v hotovosti alebo požiadať o blokovú pokutu, a to v prípade, že nemá pri sebe hotovosť. Blokovú pokutu vo forme šeku má vodič zaplatiť do 7 dní odo dňa prijatia blokovej pokuty. Bloková pokuta sa stane právoplatnou okamihom potvrdenia jej prijatia zo strany potrestanej osoby. Po uhradení pokuty na mieste sa cudzinec nemôže odvolať, keďže prijatie pokuty znamená súhlas z jeho strany s priestupkom. Vodič sa však môže obrátiť na súd so žiadosťou o posúdenie správnosti postupu polície.
 • V prípade osoby, ktorá odmietne zaplatiť pokutu, polícia postúpi vec na príslušný súd, ktorý rozhodne v zrýchlenom konaní o vine a sankcii pre vodiča.
 • Z praxe môžeme potvrdiť, že policajti v niektorých prípadoch upozorňujú vodičov, že pokiaľ nezaplatia pokutu, predmetnú vec postúpia na súd a sankcia bude väčšia. Sankcia je vo väčšine prípadoch ta istá, ale zvyšujú sa náklady o súdny poplatok (cca 100 PLN).
   

Dopravná nehoda

 • odporúčame - vždy, keď sú naši občania účastníci dopravnej nehody, aby sa zavolali políciu,
 • v prípade obetí alebo požitia alkoholu je prítomnosť polície povinná,
 • pokiaľ sa rozhodnete, že nie je potrebná prítomnosť polície, v protokole musí byť dobre opísané miesto nehody (ulica, križovatka, cesta), ŠPZ všetkých účastníkov, osobné údaje účastníkov (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), údaje zo vodičského preukazu, číslo poistky a poisťovňa, opis poškodených častí vozidla, 
 • je vhodné si urobiť vlastnú fotografickú dokumentáciu (napr. telefónom),
 • v prípade možností je potrebné odsunúť vozidlá tak, aby neprekážali a nepredstavovali nebezpečenstvo pre cestnú premávku, ak to neurobíte hrozí vám pokuta,  
 • pokiaľ to nie je možné, treba postaviť trojuholník – diaľnica – 100m, ostatné cesty – 30-50m, 
 • polícia na mieste dokumentuje nehodu a určuje vinníka, 
 • pokiaľ vinník nesúhlasí, predmetnú vec polícia postupuje príslušnému súdu, 
 • ak ste poškodený a auto je napr. nepojazdné, kontaktuje svoju poisťovňu a požiadajte ju o ďalší postup (odťahová služba, oprava, zabezpečenie ubytovania, návrat domov)

V prípade akýchkoľvek problémov na území Poľskej republiky môžu naši občania kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave alebo Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove.

 

14 otázok o cestnej kontrole

1. Môže pokuty udeľovať iba dopravná polícia?
Pokutu môže uložiť každý policajt (dokonca aj v civile) alebo z pešej hliadky. V určitých situáciách to môžu urobiť aj mestskí policajti, hraničný stráž, lesná stráž a colníci.

 

2. Kedy môže policajt v civile zadržať vodiča?
Policajt v civile môže zadržať vodiča iba v zastavanej oblasti (mesto, obec). Policajt by sa mal následne legitimovať.

 
3. Má právo policajt prehľadať vozidlo?
V prípade podozrivého chovania osôb má príslušník polície právo prehľadať vozidlo, batožinu vrátane osobnej prehliadky. Pred úkonom by mal policajt informovať o dôvode jeho konania a odvolať sa na príslušný právny predpis. Na žiadosť vodiča a spolucestujúcich je policajt povinný spísať o tom protokol. 

 

4. Môže Vás policajt prinútiť do kontroly triezvosti?
Policajt má právo za každých okolností vykonať kontrolu požitia alkoholických látok u vodiča, ako aj u osoby, ktorá je podozrivá z vedenia motorového vozidla. 

 

5. Je možné zrušiť vystavenú pokutu?
Ak cudzinec odmietne uhradiť pokutu, policajt má právo osobu zaistiť do doby rozhodnutia súdu. Cudzinec môže uhradiť pokutu buď v hotovosti, alebo požiadať o blokovú pokutu, a to v prípade, že nemá pri sebe hotovosť. Blokovú pokutu vo forme šeku má vodič zaplatiť do 7 dní odo dňa prijatia blokovej pokuty. Bloková pokuta sa stane právoplatnou okamihom potvrdenia jej prijatia zo strany potrestanej osoby. Po uhradení pokuty na mieste sa cudzinec nemôže odvolať, keďže prijatie pokuty znamená súhlas z jeho strany s priestupkom. Vodič sa však môže obrátiť na súd so žiadosťou o posúdenie správnosti postupu polície.

 
6. Môžu policajti kontrolovať z úkrytu?
Poľské právo to nezakazuje. Zadržanie vozidla musí byť vykonané z príslušnej vzdialenosti, tak aby vozidlo mohlo bezpečne zastaviť. Policajt kontrolujúci rýchlosť nemusí byť vidieť.

 

7. Čo s trestami, ktoré nie sú v sadzobníku?
Sadzobník obsahuje opis výšky pokút za presne uvedené priestupky. Ostatné sa riadia všeobecnými zásadami priestupkového konania (najnižšia výška pokuty je 50 PLN).

 

8. Môže sa policajt informovať o majetkovom stave vodiča a jeho zárobkoch?
Áno. Na tieto otázky však nemusíte odpovedať. Pri stanovení výšky pokuty berie policajt do úvahy rôzne okolnosti.

 

9. Čo v prípade, ak policajt nesprávne rozhodol o zadržaní technického preukazu a technická kontrola nepotvrdila nedostatky?
Pokiaľ rozhodnutie o zadržaní technického preukazu bolo nesprávne a diagnostika nepotvrdila technické nedostatky, vodič má právo domáhať sa vrátania vzniknutých nákladov. S predmetnou žiadosťou je potrebné sa obrátiť na náčelníka komisariátu polície.

 

10. Musí polícia reagovať na oznámenie o priestupku?
Pokiaľ ide o oficiálne nahlásenie (aj telefonické) poľská polícia  sa musí vecou zaoberať. Niekedy takáto oznamujúca osoba môže vystupovať ako svedok na súde.

 

11. Je názor policajta hodnotnejší ako vodiča?
Pokiaľ vodič nesúhlasí s priestupkom, ktorý podľa policajta spáchal, vec je postúpená súdu na ďalšie preskúmanie, kde sudca rozhoduje na základe prijatých dôkazných materiálov. V prípade súdneho pojednávania treba ale rátať s tým, že polícia zvykne privolať tlmočníka, čo môže niekedy trvať aj niekoľko hodín.  

 

12. Môže policajt zadržať vozidlo v mieste, kde je to zakázané?
Podľa predpisov môže byť vozidlo zadržané v mieste, v ktorom nebude predstavovať nebezpečenstvo v cestnej premávke. Pokiaľ dôjde k zadržaniu na zakázanom mieste policajt má povinnosť zapnúť signalizačné zariadenie so svetelnými signálmi na vozidle.

 

13. Je možné odvolať hliadku privolanú k nehode?
Osoba, ktorá hliadku privolala, ju môže aj odvolať (pokiaľ sa vodiči medzi sebou dohodli). Avšak po príchode polície na miesto nehody už nie je možné hliadku odovlať. 

 

14. Čo sa deje s autom, keď policajt rozhodol o zákaze jazdy?
Pokiaľ je v aute pasažier, ktorý môže viesť motorové vozidlo, môže ho prevziať, potrestaná osoba tiež môže privolať na miesto niekoho, kto auto odvezie. V prípade, že je vodič pod vplyvom alkoholu nesmie ďalej viesť motorové vozidlo. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 30/07/2019