Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania v Cieszyne

Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania v Cieszyne

11.4.2012 | Ekonomické správy | Poľsko

V poľskom Cieszyne sa 18. apríla pod patronátom slovenského generálneho konzulátu v Krakove a poľského generálneho konzulátu v Ostrave uskutoční V. ročník Cezhraničného veľtrhu práce, podnikania a vzdelávania. Podujatie spoločne organizujú vyššie územné celky, úrady práce a vysoké školy v regióne poľsko-česko-slovenského pohraničia. Veľtrh ponúka možnosť výmeny informácií o možnostiach a podmienkach zamestnania, podnikania a vzdelávania v Sliezskom vojvodstve, Žilinskom kraji a Moravskom-sliezskom kraji, ktoré sú prirodzenými a dlhodobými ekonomickými partnermi. Partnerstvo je príkladom veľmi efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom, Českom a Poľskom, prinášajúcej aj konkrétne ekonomické výsledky. Bližšie informácie pre záujemcov sú prístupné na www.wup-katowice.pl a www.eures-tbeskydy.eu.

Región Sliezska je jedným z dôležitých stredoeurópskych ekonomických centier a najmä v oblasti hutníckeho, strojárskeho, automobilového a ťažobného priemyslu poskytuje významné možnosti na ďalšiu spoluprácu. Zo Slovenska sa na veľtrhu okrem podnikateľských subjektov budú prezentovať aj úrady práce zo Žilinského kraja a jednotky územnej samosprávy.